Icon Collap

Bộ Xây dựng: Đã nhiều lần đôn đốc di dời các cơ quan khỏi nội thành Hà Nội

Ngày đăng: 11/07/2022 - Tác giả: Phucdienrealty

(Dân trí) – Bộ Xây dựng cho biết, đã có văn bản, nhiều lần đôn đốc các bộ ngành trung ương và Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 130 về việc di dời các cơ sở khỏi nội thành Hà Nội.

Tại buổi họp báo ngày 1/7, ông Phạm Quốc Tuyến, Phó giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chỉ ra việc chậm thực di dời các cơ sở ra khỏi nội đô là nguyên nhân gây ùn tắc, quá tải giao thông.

Theo vị này, Thủ tướng đã có Quyết định giao cho Bộ Xây dựng thực hiện việc di dời này, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai được.

Bộ Xây dựng: Đã nhiều lần đôn đốc di dời các cơ quan khỏi nội thành Hà Nội - 1

Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tổ chức thực hiện di dời theo Quy hoạch, Bộ Xây dựng đã có văn bản, nhiều lần đôn đốc các bộ ngành Trung ương và Hà Nội (Ảnh: IT).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, căn cứ Luật Thủ đô 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/1/2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội. Trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ ngành và UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, Bộ Xây dựng được giao lập danh mục, cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cơ quan, đơn vị (các bộ, ngành, cơ quan Trung ương), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát việc tổ chức thực hiện di dời theo Quy hoạch.

UBND thành phố Hà Nội được giao tổ chức lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan làm căn cứ cho việc sử dụng các quỹ đất sau khi di dời và xác định bố trí quỹ đất và hạ tầng các cơ sở mới trước khi phải di dời; đề xuất phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời; đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ khuyến khích thực hiện di dời, khai thác sử dụng quỹ đất tạo nguồn vốn tái đầu tư cho các cơ sở phải di dời.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng cho biết, đã thực hiện rà soát 36 cơ quan Trung ương thuộc đối tượng quy hoạch (18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ, 6 cơ quan Trung ương các đoàn thể) để xây dựng các phương án quy hoạch cụ thể.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành tổ chức Cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các Bộ ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

Trên cơ sở kết quả thi tuyển, Bộ Xây dựng cho biết đang chỉ đạo hoàn thiện Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của các bộ ngành Trung ương, dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong năm 2022, làm cơ sở triển khai các bước đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tổ chức thực hiện di dời theo Quy hoạch, Bộ Xây dựng đã có văn bản, nhiều lần đôn đốc các bộ ngành Trung ương và Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 130, Bộ Xây dựng cho biết.

GỌI TƯ VẤN