Icon Collap

Bi峄噒 th峄 t岷 Picenza Riverside k峄 v峄峮g ki岷縩 t岷 chu岷﹏ m峄眂 s峄憂g sang gi峄痑 T芒y B岷痗

Ng脿y 膽膬ng: 19/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼瓢峄 thi岷縯 k岷 theo l峄慽 ki岷縩 tr煤c t芒n c峄 膽i峄僴, nh峄痭g c膬n bi峄噒 th峄 t岷 Picenza Riverside S啤n La 膽em 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g kh岷硁g 膽峄媙h 膽岷硁g c岷 c峄 gi峄沬 nh脿 gi脿u T芒y B岷痗.

S峄 giao h貌a gi峄痑 ki岷縩 tr煤c hi峄噉 膽岷 v脿 c峄 膽i峄僴

T岷 Picenza Riverside S啤n La, ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯 lu么n ch煤 tr峄峮g 膽岷縩 t峄玭g 膽i峄僲 ch岷 c峄 c瓢 d芒n, y岷縰 t峄 thi锚n nhi锚n c农ng 膽瓢峄 ch膬m ch煤t t峄 m峄? mang 膽岷縩 gi谩 tr峄 s峄憂g giao h貌a. T峄 kh么ng gian sang tr峄峮g v脿 hi峄噉 膽岷, gia ch峄 c貌n c贸 th峄 t岷璶 h瓢峄焠g kh么ng gian xanh m谩t v峄沬 thi岷縯 k岷 s芒n v瓢峄漬, khu c么ng vi锚n sinh ho岷 chung v脿 th瓢 th谩i v峄沬 l峄慽 thi岷縯 k岷 kho谩ng 膽岷, s峄 ph峄慽 h峄 nh峄媝 nh脿ng c峄 m岷穞 ph岷硁g, 膽瓢峄漬g cong, m脿u s岷痗, c谩ch s岷痯 x岷縫 ch峄塶 chu trong ng么i nh脿 ri锚ng c峄 m矛nh.

Bi峄噒 th峄 t岷 Picenza Riverside k峄 v峄峮g ki岷縩 t岷 chu岷﹏ m峄眂 s峄憂g sang gi峄痑 T芒y B岷痗 - 1
Bi峄噒 th峄?/a> t岷 Picenza Riverside mang t峄昻g h貌a c峄 膽i峄僴 pha l岷玭 hi峄噉 膽岷.

Bi峄噒 th峄 mang phong c谩ch t芒n c峄 膽i峄僴 sang tr峄峮g, kh么ng gian s芒n v瓢峄漬 k岷縯 h峄 h峄 b啤i v脿 c芒y xanh. C霉ng v峄沬 膽贸, ti峄僽 c岷h, h峄 c峄璦 k铆nh r峄檔g thu tr峄峮 khung c岷h thi锚n nhi锚n, g贸p ph岷 t岷 n锚n n茅t ri锚ng bi峄噒 cho t峄昻g th峄 ki岷縩 tr煤c.

Bi峄噒 th峄 t岷 Picenza Riverside k峄 v峄峮g ki岷縩 t岷 chu岷﹏ m峄眂 s峄憂g sang gi峄痑 T芒y B岷痗 - 2
M峄梚 thi岷縯 k岷 t岷 bi峄噒 th峄 Picenza Riverside 膽峄乽 mang t铆nh th岷﹎ m峄 cao, t峄慽 瓢u c么ng n膬ng s峄 d峄g.

Ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯, nh峄痭g c膬n bi峄噒 th峄 t岷 Picenza Riverside S啤n La s峄 h峄痷 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋, t峄峚 l岷 tr锚n n峄乶 “t峄盿 s啤n h瓢峄沶g th峄” v峄沬 t岷 nh矛n ra m岷穞 su峄慽 N岷璵 La th啤 m峄檔g. Khu bi峄噒 th峄 膽瓢峄 trau chu峄憈 t峄 m峄 trong t峄玭g 膽瓢峄漬g n茅t ki岷縩 tr煤c, mang 膽岷璵 phong c谩ch thi岷縯 k岷 th峄漣 th瓢峄g, tinh t岷? V峄沬 膽峄 cao 3,5 t岷g bao g峄搈 5 ph貌ng ng峄? 5 ph貌ng v峄 sinh, t峄昻g di峄噉 t铆ch 膽岷 l锚n 膽岷縩 220m2 mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g kho谩ng 膽岷, gi煤p gia ch峄 d峄 d脿ng t峄慽 瓢u c么ng n膬ng s峄 d峄g.

V峄沬 thi岷縯 k岷 ch煤 tr峄峮g 膽岷縩 con ng瓢峄漣 v脿 c谩ch x峄 l媒 hi峄噉 膽岷, ch峄 膽岷 t瓢 Picenza 膽茫 thi岷縯 k岷 s岷h r峄檔g t岷 m峄梚 t岷g, c谩c th脿nh vi锚n trong nh脿 c贸 th峄 d峄 d脿ng quan s谩t, chuy峄噉 tr貌, ch膬m s贸c l岷玭 nhau – 膽i峄乽 n脿y 膽岷穋 bi峄噒 媒 ngh末a khi gia 膽矛nh c贸 ng瓢峄漣 l峄沶 tu峄昳 v脿 tr岷 em.

Kh么ng gian s峄憂g l媒 t瓢峄焠g c峄檔g h瓢峄焠g c霉ng h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch 膽峄檆 膽谩o

Bi峄噒 th峄 mang phong c谩ch t芒n c峄 膽i峄僴 n脿y t峄峚 l岷 gi峄痑 l貌ng c峄 m峄檛 khu 膽么 th峄 cao c岷, 膽a d岷g ti峄噉 铆ch 膽峄 c瓢 d芒n v峄玜 c贸 th峄 s峄憂g chan h貌a c霉ng thi锚n nhi锚n, v峄玜 t岷璶 h瓢峄焠g cu峄檆 s峄憂g hi峄噉 膽岷 膽岷硁g c岷.

膼岷縩 v峄沬 Picenza Riverside – khu 膽么 th峄 v峄沬 quy m么 25,48 ha gi峄痑 l貌ng th脿nh ph峄 S啤n La, c瓢 d芒n s岷 膽瓢峄 t岷璶 h瓢峄焠g ti峄噉 铆ch theo t峄玭g b瓢峄沜 ch芒n. M峄梚 tr岷 nghi峄噈 膽峄乽 kh谩c bi峄噒, m峄峣 nhu c岷 膽峄乽 膽瓢峄 膽谩p 峄﹏g t峄慽 膽a v峄沬 t峄 h峄 3 c么ng vi锚n xanh Artemis – Athena – Apollo.

N岷縰 nh瓢 c么ng vi锚n Artemis l脿 n啤i 膽峄 c谩c b茅 vui ch啤i th峄廰 s峄ヽ s谩ng t岷, ph谩t tri峄僴 t瓢 duy v峄沬 khu vui ch啤i tr岷 em, 膽脿i phun n瓢峄沜 s岷痗 m脿u th矛 c么ng vi锚n Apollo l岷 l脿 膽i峄僲 膽岷縩 v峄沬 h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch n峄檌 khu phong ph煤, k岷縯 n峄慽 c瓢 d芒n qua c谩c ho岷 膽峄檔g c峄檔g 膽峄搉g. Hay c么ng vi锚n Athena l岷 l脿 n啤i 膽峄 c瓢 d芒n c峄 khu 膽么 th峄 tho岷 m谩i th瓢 gi茫n v脿 r猫n luy峄噉 s峄ヽ kh峄廵 v峄沬 s芒n t岷璸 gym, 膽瓢峄漬g d岷 b峄?…

Bi峄噒 th峄 t岷 Picenza Riverside k峄 v峄峮g ki岷縩 t岷 chu岷﹏ m峄眂 s峄憂g sang gi峄痑 T芒y B岷痗 - 3
Khu vui ch啤i gi煤p tr岷 nh峄 ph谩t tri峄僴 c岷 th峄 ch岷 v脿 tr铆 tu峄 t岷 C么ng vi锚n Artemis.

S岷痯 t峄沬, v峄沬 s峄 ra m岷痶 c峄 t峄 h峄 Trung t芒m th峄 d峄 th峄 thao, bao g峄搈 Trung t芒m h峄檌 ngh峄 ti峄嘽 c瓢峄沬 cao c岷 v脿 b峄 b啤i Aqua Pool quy m么 2.180m2 ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia s岷 t岷 n锚n m峄檛 “l脿n gi贸 m峄沬” cho c瓢 d芒n th脿nh ph峄 S啤n La. B峄 b啤i Aqua Pool bao g峄搈 b峄 b啤i d脿nh cho ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 tr岷 em, h峄゛ h岷筺 s岷 l脿 n啤i t峄 ch峄ヽ c谩c gi岷 thi 膽岷 t岷 c峄? g贸p ph岷 瓢啤m m岷 t脿i n膬ng cho c谩c gi岷 膽岷 chuy锚n nghi峄噋 c峄 t峄塶h v脿 th脿nh ph峄? B锚n c岷h 膽贸, khu v峄眂 Biz Shop v峄沬 nh峄痭g gian h脿ng kinh doanh d峄媍h v峄 b峄 b啤i 膽峄檆 膽谩o s岷 mang 膽岷縩 ti峄乵 n膬ng sinh l峄漣 kh么ng gi峄沬 h岷 cho c谩c ch峄 nh芒n.

Bi峄噒 th峄 t岷 Picenza Riverside k峄 v峄峮g ki岷縩 t岷 chu岷﹏ m峄眂 s峄憂g sang gi峄痑 T芒y B岷痗 - 4
B峄 b啤i Aqua Pool s岷 l脿 n啤i t峄 ch峄ヽ c谩c gi岷 thi 膽岷 t岷 c峄? 瓢啤m m岷 t脿i n膬ng cho c谩c gi岷 膽岷 chuy锚n nghi峄噋 c峄 t峄塶h v脿 th脿nh ph峄?

Ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯, v峄沬 ch铆nh s谩ch 瓢u 膽茫i 膽岷穋 bi峄噒 ch峄 d脿nh ri锚ng trong th谩ng 6 n脿y, t峄 2,4 t峄 膽峄搉g, kh谩ch h脿ng 膽茫 c贸 th峄 s峄 h峄痷 ngay bi峄噒 th峄 x芒y th么 t岷 Picenza Riverside S啤n La c霉ng h脿ng lo岷 瓢u 膽茫i h岷 d岷玭 nh瓢 chi岷縯 kh岷 l锚n 膽岷縩 6% khi thanh to谩n s峄沵, chi岷縯 kh岷 l锚n 膽岷縩 4% khi mua t峄 2 s岷 ph岷﹎ tr峄 l锚n.

B锚n c岷h 膽贸, m峄ヽ l茫i su岷 h峄 tr峄 d脿nh cho kh谩ch h脿ng 膽谩p 峄﹏g 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 v峄沬 th峄漣 gian vay t峄慽 膽a 20 n膬m v脿 t峄 l峄 h峄 tr峄 cho vay l锚n t峄沬 t峄慽 膽a 70% t峄昻g gi谩 tr峄 s岷 ph岷﹎ c霉ng m峄ヽ l茫i su岷 0% trong 24 th谩ng. Nh瓢 v岷瓂, trong 24 th谩ng, nh脿 膽岷 t瓢 an t芒m 膽峄 ch峄 膽脿 t膬ng gi谩 t峄 s岷 ph岷﹎ m脿 kh么ng c岷 b峄 ra chi ph铆 tr岷 l茫i vay, theo ch峄 膽岷 t瓢.

C谩c ch峄 nh芒n s岷 c贸 c啤 h峄檌 nh岷璶 膽瓢峄 么 t么 Mazda tr峄 gi谩 800 tri峄噓, 20 xe SH 150i ABS tr峄 gi谩 105 tri峄噓 cho kh谩ch h脿ng 膽岷穞 c峄峜 膽岷 ti锚n, 5 Iphone 13 Pro Max tr峄 gi谩 33 tri峄噓 m峄梚 gi岷 c霉ng h脿ng lo岷 qu脿 t岷穘g nh瓢 “qu脿 t芒n gia” tr峄 gi谩 50 tri峄噓, th岷 b啤i mi峄卬 ph铆 2 n膬m t岷 b峄 b啤i Aqua Pool 膽ang 膽瓢峄 x芒y d峄眓g theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia t岷 S啤n La v脿 膽瓢峄 quy峄乶 瓢u ti锚n thu锚 膽膬ng k媒 kinh doanh c谩c gian h脿ng th瓢啤ng m岷 “Biz Shop” t岷 khu v峄眂 b峄 b啤i.

Picenza Riverside h峄゛ h岷筺 l脿 “l脿n gi贸 m峄沬” th峄昳 v脿o 膽峄漣 s峄憂g c峄 nh峄痭g c瓢 d芒n ph峄 th峄 膽ang khao kh谩t m峄檛 膽峄漣 s峄憂g tinh th岷 hi峄噉 膽岷 h啤n, 膽岷硁g c岷 h啤n v脿 s岷痗 m脿u h啤n n啤i v霉ng cao T芒y B岷痗.

Th么ng tin li锚n h峄?

Ch峄 膽岷 t瓢: T岷璸 膽o脿n Picenza Vi峄噒 Nam

膼啤n v峄 QL KD & MKT TT: Glexhomes

Hotline: 039 963 0000

Website: https://picenzariverside.vn/

Youtube: https://bit.ly/3EMCSOr

Fanpage: https://www.fb.com/picenzariverside.vn

Exit mobile version