Icon Collap

Bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 v岷痭g ng瓢峄漣 峄 sau s峄憈 n贸ng; m峄慽 nguy 膽岷 gia s岷痯 膽峄慽 m岷穞

Ng脿y 膽膬ng: 03/09/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 v岷痭g ng瓢峄漣 峄 sau “s峄憈 n贸ng”, t膬ng gi谩 ch峄 t峄 膽峄搉g; n峄 l峄沶 tr谩i phi岷縰 s岷痯 膽谩o h岷, chuy锚n gia ch峄 m峄慽 nguy 膽岷 gia ph岷 膽峄慽 m岷穞… l脿 nh峄痭g th么ng tin b岷 膽峄檔g s岷 n峄昳 b岷璽 tu岷 qua.

Bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 v岷痭g ng瓢峄漣 峄 sau “s峄憈 n贸ng”, t膬ng gi谩 ch峄 t峄 膽峄搉g

Kh么ng n岷眒 ngo脿i nh峄痭g c啤n “s峄憈 n贸ng” c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 c贸 gi谩 tr峄 l峄沶 kh么ng ng峄玭g t膬ng gi谩 trong 3 n膬m qua.

Theo m峄檛 b谩o c谩o th峄 tr瓢峄漬g m峄沬 膽芒y, do ngu峄搉 cung khan hi岷縨 n锚n n峄璦 膽岷 n膬m nay 膽茫 ch峄﹏g ki岷縩 s峄 t膬ng tr瓢峄焠g m岷h 峄 gi谩 b谩n th峄 c岷. Gi谩 bi峄噒 th峄?/a> t膬ng 37%, gi谩 nh脿 ph峄 th瓢啤ng m岷 (shophouse) t膬ng 22% v脿 gi谩 li峄乶 k峄 t膬ng 20%. So v峄沬 n膬m 2018, gi谩 b谩n bi峄噒 th峄 膽茫 t膬ng g岷 膽么i, gi谩 li峄乶 k峄 c农ng ghi nh岷璶 t膬ng 67%.

Tuy nhi锚n theo kh岷 s谩t g岷 膽芒y c峄 D芒n tr铆, d霉 gi谩 bi峄噒 th峄 v脿 li峄乶 k峄 t岷 nhi峄乽 khu 膽么 th峄 ph铆a T芒y H脿 N峄檌 nh瓢: Khu 膽么 th峄 Nam C瓢峄漬g, khu 膽么 th峄 An H瓢ng, khu 膽么 th峄 Geleximco L锚 Tr峄峮g T岷… 膽茫 t膬ng cao trong 3 n膬m v峄玜 qua, c贸 c膬n bi峄噒 th峄 t膬ng t峄沬 h脿ng ch峄 t峄 膽峄搉g nh瓢ng v岷玭 v岷痭g b贸ng ng瓢峄漣 峄?

Bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 v岷痭g ng瓢峄漣 峄 sau s峄憈 n贸ng; m峄慽 nguy 膽岷 gia s岷痯 膽峄慽 m岷穞 - 1

D霉 li锚n t峄 t膬ng gi谩 trong 3 n膬m qua, nh瓢ng nhi峄乽 c膬n nh脿 bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 v岷痭g ng瓢峄漣 峄 kh么ng 铆t khu 膽么 th峄 m峄沬 峄 H脿 N峄檌 trong t矛nh tr岷g heo h煤t, thi岷縰 膽峄搉g b峄 (岷h: Tr岷 Kh谩ng).

H脿ng tr膬m c膬n bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 t岷 khu 膽么 th峄 Nam C瓢峄漬g (H脿 膼么ng, H脿 N峄檌) 膽茫 膽瓢峄 x芒y d峄眓g v脿 b脿n giao cho kh谩ch h脿ng t峄 kho岷g n膬m 2018-2019. Tuy nhi锚n, 膽岷縩 nay, s峄 l瓢峄g c膬n h峄?/a> ch瓢a 膽瓢a v脿o s峄 d峄g r岷 l峄沶. Nhi峄乽 c膬n li峄乶 k峄? bi峄噒 th峄 膽ang r啤i t矛nh tr岷g b峄 kh么ng, c峄 m峄峜.聽

N峄 l峄沶 tr谩i phi岷縰 s岷痯 膽谩o h岷, chuy锚n gia ch峄 m峄慽 nguy 膽岷 gia ph岷 膽峄慽 m岷穞

Ph谩t bi峄僽 t岷 h峄檌 th岷 v峄 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂 v峄 b岷 膽峄檔g s岷 v峄玜 di峄卬 ra, Ti岷縩 s末 L锚 Xu芒n Ngh末a, Th脿nh vi锚n H峄檌 膽峄搉g T瓢 v岷 ch铆nh s谩ch ti峄乶 t峄 qu峄慶 gia, lo ng岷 tr瓢峄沜 nh峄痭g kh贸 kh膬n trong v岷 膽峄 huy 膽峄檔g v峄憂 膽峄慽 v峄沬 c谩c聽doanh nghi峄噋聽膽峄媋 峄慶 hi峄噉 nay.

V峄 n脿y d岷玭 ch峄﹏g, trong 4 th谩ng v峄玜 qua, t峄 l峄 ph谩t h脿nh c峄 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷 ch峄 chi岷縨 t峄 l峄 r岷 nh峄 trong th谩ng 5, 6. Sang 膽岷縩 th谩ng 7, 8 th矛 膽i xu峄憂g kh谩 nghi锚m tr峄峮g. 膼i峄乽 n脿y, theo 么ng Ngh末a, l脿m cho nh峄痭g ng瓢峄漣 am hi峄僽 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂 r岷 lo l岷痭g.

Bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 v岷痭g ng瓢峄漣 峄 sau s峄憈 n贸ng; m峄慽 nguy 膽岷 gia s岷痯 膽峄慽 m岷穞 - 2

TS. L锚 Xu芒n Ngh末a, Th脿nh vi锚n H峄檌 膽峄搉g T瓢 v岷 – Ch铆nh s谩ch Ti峄乶 t峄 Qu峄慶 gia (岷h: DNVN).

M峄檛 膽i峄乽 n峄痑 khi岷縩 v峄 chuy锚n gia r岷 quan ng岷 l脿 s岷痯 t峄沬 膽谩o h岷 h啤n tr膬m ngh矛n t峄 膽峄搉g tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋, n岷縰 kh么ng ph谩t h脿nh 膽瓢峄 膽峄 膽岷 n峄 th矛 d峄 g芒y n锚n t矛nh tr岷g v峄 n峄 峄 m峄檛 s峄 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷. “V脿 nh瓢 v岷瓂 s岷 g芒y t谩c 膽峄檔g x岷 cho c岷 th峄 tr瓢峄漬g n贸i chung”, 么ng Ngh末a nh岷璶 膽峄媙h.

Trong m峄檛 b谩o c谩o h峄搃 th谩ng 4 n膬m nay, FiinGroup 膽茫 膽瓢a ra con s峄 quy m么 d瓢 n峄 tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 c峄 ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 l脿 189.000 t峄 膽峄搉g v脿o cu峄慽 n膬m 2021. S峄 li峄噓 c峄 FiinGroup c农ng ch峄 ra 73% gi谩 tr峄 n脿y s岷 c贸 膽i峄僲 r啤i 膽谩o h岷 v脿o 3 n膬m t峄沬 膽芒y (2022 – 2024).

“膼芒u 膽贸 v岷玭 c贸 ng瓢峄漣 coi b岷 膽峄檔g s岷 nh瓢 t峄檌 膽峄? 膽i峄乽 膽贸 r岷 nguy hi峄僲”

Quan 膽i峄僲 膽瓢峄 TS. C岷 V膬n L峄眂 – Th脿nh vi锚n H峄檌 膽峄搉g T瓢 v岷 ch铆nh s谩ch ti峄乶 t峄 qu峄慶 gia, Kinh t岷 tr瓢峄焠g BIDV – 膽瓢a ra t岷 t峄峚 膽脿m b脿n c芒u chuy峄噉 d瓢 膽峄媋 ph谩t tri峄僴 ngu峄搉 v峄憂 cho b岷 膽峄檔g s岷 di峄卬 ra s谩ng 24/8.

Theo 么ng, hi峄噉 c贸 nhi峄乽 quan 膽i峄僲 tr谩i chi峄乽 v峄 vai tr貌 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷. “膼芒u 膽贸 v岷玭 c贸 ng瓢峄漣 coi b岷 膽峄檔g s岷 nh瓢 t峄檌 膽峄? 膽i峄乽 膽贸 r岷 nguy hi峄僲”, 么ng L峄眂 n贸i th峄眂 t岷 ng脿nh n脿y c贸 vai tr貌 r岷 l峄沶.

Bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 v岷痭g ng瓢峄漣 峄 sau s峄憈 n贸ng; m峄慽 nguy 膽岷 gia s岷痯 膽峄慽 m岷穞 - 3

TS. C岷 V膬n L峄眂 – Th脿nh vi锚n H峄檌 膽峄搉g T瓢 v岷 ch铆nh s谩ch ti峄乶 t峄 qu峄慶 gia (岷h: BTC).

V岷瓂 膽i峄乽 g矛 s岷 x岷 ra n岷縰 ngh岷絥 d貌ng v峄憂 v峄沬聽doanh nghi峄噋聽b岷 膽峄檔g s岷? Tr岷 l峄漣 c芒u h峄廼 n脿y, 么ng L峄眂 cho r岷眓g, vi峄嘽 b贸p ngu峄搉 v峄憂, trong 膽贸 c贸 v峄憂 t铆n d峄g, s岷 l脿m t膬ng m岷 c芒n 膽峄慽 cung – c岷 (cung kh么ng th峄 t膬ng, c岷 kh么ng gi岷…); d峄 谩n c贸 th峄 b峄 d峄 dang, thanh kho岷 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 gi岷.

“N峄 x岷 theo 膽贸 t膬ng, gi岷 膽脿 ph峄 h峄搃 kinh t岷? Doanh nghi峄噋, th峄 tr瓢峄漬g lo l岷痭g, l瓢峄g l峄 tri峄僴 khai 膽岷 t瓢 d峄 谩n…”, 么ng L峄眂 nh岷璶 膽峄媙h. Do v岷瓂, vi峄嘽 ki峄僲 so谩t v脿 峄﹏g x峄 h峄 l媒 v峄沬 th峄 tr瓢峄漬g n脿y r岷 quan tr峄峮g.

Y锚u c岷 b谩o c谩o thanh tra vi峄嘽 chuy峄僴 膽峄昳 膽岷 c么ng sang d峄 谩n nh脿 峄?/h4>

Thanh tra Ch铆nh ph峄 v峄玜 y锚u c岷 c谩c b峄? ng脿nh, 膽峄媋 ph瓢啤ng b谩o c谩o k岷縯 qu岷 thanh tra vi峄嘽 chuy峄僴 膽峄昳 膽岷 c峄 doanh nghi峄噋 Nh脿 n瓢峄沜 sang kinh doanh 膽岷, x芒y d峄眓g nh脿 峄 giai 膽o岷 2011-2021.

C峄 th峄 th峄眂 hi峄噉 nhi峄噈 v峄 giao t岷 膼峄媙h h瓢峄沶g Ch瓢啤ng tr矛nh thanh tra n膬m 2022 膽茫 膽瓢峄 Th峄 t瓢峄沶g ph锚 duy峄噒 v脿 ch峄 膽岷 c峄 Ban ch峄 膽岷 Trung 瓢啤ng v峄 ph貌ng, ch峄憂g tham nh农ng, ti锚u c峄眂 t岷 ch瓢啤ng tr矛nh c么ng t谩c s峄 14, Thanh tra Ch铆nh ph峄 膽峄 ngh峄 c谩c b峄? c啤 quan ngang b峄? c啤 quan thu峄檆 Ch铆nh ph峄? UBND c谩c t峄塶h, th脿nh ph峄 t峄昻g h峄, b谩o c谩o k岷縯 qu岷 thanh tra vi峄嘽 chuy峄僴 膽峄昳 m峄 膽铆ch s峄 d峄g 膽岷 t峄 膽岷 s岷 xu岷, kinh doanh sang kinh doanh 膽岷, x芒y d峄眓g nh脿 峄 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 Nh脿 n瓢峄沜, doanh nghi峄噋 c峄 ph岷 h贸a trong 10 n膬m qua (giai 膽o岷 2011-2021).

T峄昻g s峄 v峄 tr铆 膽岷 膽ai, di峄噉 t铆ch 膽岷 膽茫 chuy峄僴 膽峄昳 theo h矛nh th峄ヽ giao 膽岷, cho thu锚 膽岷 kh么ng qua 膽岷 gi谩; s峄 v峄 tr铆 膽岷 膽ai 膽瓢峄 chuy峄僴 膽峄昳 th么ng qua 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷.

D峄漣 d峄 谩n ch岷痭 bi峄僴 “kh峄g”: TP Nha Trang 膽峄 ngh峄 gi峄 l岷 c么ng tr矛nh

Ng脿y 25/8, l茫nh 膽岷 UBND TP Nha Trang 膽茫 c贸 v膬n b岷 g峄璱 t峄塶h Kh谩nh H貌a v峄 vi峄嘽 gi岷 quy岷縯 ki岷縩 ngh峄 c峄 C么ng ty TNHH Sovico Kh谩nh H貌a ph瓢啤ng 谩n sau khi d峄玭g 膽贸n kh谩ch l瓢u tr煤 t岷 Khu ngh峄 m谩t Evason Ana Mandara Nha Trang.

Khi 膽峄 xu岷 gi峄 l岷 c么ng tr矛nh c峄 khu du l峄媍h ch岷痭 bi峄僴 n脿y, TP Nha Trang 膽瓢a ra c膬n c峄 v脿o t铆nh ph霉 h峄 v峄沬 膽峄媙h h瓢峄沶g 膽峄 谩n 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h chung th脿nh ph峄 膽岷縩 n膬m 2040.

Bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 v岷痭g ng瓢峄漣 峄 sau s峄憈 n贸ng; m峄慽 nguy 膽岷 gia s岷痯 膽峄慽 m岷穞 - 4

TP Nha Trang cho r岷眓g cho t峄搉 t岷 c谩c c么ng tr矛nh t岷 d峄 谩n l脿 ph霉 h峄 quy ho岷h (岷h: Trung Thi).

“膼峄慽 v峄沬 khu v峄眂 c么ng ven bi峄僴, 膽瓢峄 t峄 ch峄ヽ c谩c 膽i峄僲 d峄媍h v峄 c么ng c峄檔g v峄沬 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g g峄檖 t峄慽 膽a l脿 5%, 膽an xen trong kh么ng gian c么ng vi锚n 膽峄 cung c岷 d峄媍h v峄 v脿 ti峄噉 铆ch cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g b茫i t岷痬, s峄 d峄g c么ng vi锚n, t膬ng s峄 s峄憂g 膽峄檔g v脿 t岷 su岷 s峄 d峄g c么ng vi锚n, nh瓢ng v岷玭 kh么ng chia c岷痶 kh么ng gian, 膽岷 b岷 kh岷 n膬ng li锚n k岷縯 li锚n t峄 d峄峜 theo c么ng vi锚n”, v膬n b岷 c峄 TP Nha Trang n锚u c膬n c峄?

Ngo脿i ra, c膬n c峄 膽峄 谩n quy ho岷h ph芒n khu ph铆a 膼么ng 膽瓢峄漬g Tr岷 Ph煤 – Ph岷 V膬n 膼峄搉g 膽茫 膽瓢峄 UBND t峄塶h Kh谩nh H貌a ph锚 duy峄噒 n膬m 2014, khu ngh峄 m谩t Evason Ana Mandara Nha Trang thu峄檆 quy ho岷h 膽岷 c么ng vi锚n chuy锚n 膽峄 v脿 膽瓢峄 ph茅p x芒y d峄眓g v峄沬 m岷璽 膽峄 10-15%, 膽峄 cao c么ng tr矛nh m峄檛 t岷g.

Exit mobile version