Icon Collap

B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u: Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 s岷痯 膽贸n nhi峄乽 “s贸ng l峄沶”

Ng脿y 膽膬ng: 20/02/2018 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(X芒y d峄眓g) – 脭ng Mai Trung H瓢ng – Ph贸 Gi谩m 膽峄慶 S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h B脿 R峄媋- V农ng T脿u cho bi岷縯: Ti峄乵 n膬ng l峄 th岷 v脿 nhu c岷 c峄 t峄塶h r岷 l峄沶, th峄眂 t岷 hi峄噉 m峄沬 ch峄 c贸 D峄 谩n Khu 膽么 th峄 Trung t芒m Ch铆 Linh c峄 DIC l脿 c贸 quy m么 t瓢啤ng 膽峄慽 l峄沶, c貌n l岷 to脿n l脿 d峄 谩n nh峄 l岷? manh m煤n. Vi峄嘽 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 c贸 n膬ng l峄眂 膽ang t矛m hi峄僽 m峄檛 s峄 d峄 谩n l峄沶 nh瓢 Paradise, G貌 G膬ng, Nam B脿 R峄媋, Ch铆 Linh – C峄璦 L岷… s岷 g贸p ph岷 quan tr峄峮g v脿o ph谩t tri峄僴 膽么 th峄? kinh t岷 x茫 h峄檌 cho 膽峄媋 ph瓢啤ng.

Kh么ng ph岷 ng岷玼 nhi锚n m脿 g岷 膽芒y gi峄沬 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 l岷 鈥渘h貌m ng贸鈥 膽岷縩 t峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u (BR – VT) nhi峄乽 nh瓢 v岷瓂. Theo ph芒n t铆ch c峄 c谩c chuy锚n gia, BR – VT l脿 膽峄媋 ph瓢啤ng h峄檌 膽峄 c谩c c谩c y岷縰 t峄 鈥渢hi锚n th峄漣, 膽峄媋 l峄, nh芒n h貌a鈥 膽峄 th脿nh m峄檛 t峄塶h ph谩t tri峄僴 c岷g bi峄僴, c么ng nghi峄噋, du l峄媍h ti峄乵 n膬ng c峄 mi峄乶 膼么ng Nam B峄?


C谩c 鈥溍磏g l峄沶鈥 nh貌m ng贸

Theo th么ng tin ri锚ng c峄 B谩o X芒y d峄眓g, hi峄噉 nay nhi峄乽 鈥溍磏g l峄沶鈥 trong ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 膽ang 鈥渘h貌m ng贸鈥 膽岷縩 BR – VT. Trong 膽贸 c贸 c岷 nh峄痭g 鈥溎戓骸i gia鈥 nh瓢 T岷璸 膽o脿n Impire v峄沬 s岷 ph岷﹎ n峄昳 ti岷縩g Cocobay 膼脿 N岷祅g 膽ang mu峄憂 膽岷 t瓢 nh峄痭g s岷 ph岷﹎ t瓢啤ng t峄 t岷 BR – VT, ngo脿i ra c貌n nhi峄乽 t岷璸 膽o脿n kh谩c c农ng 膽ang x煤c ti岷縩 nh岷眒 膽瓢峄 膽岷穞 ch芒n v脿o V农ng T脿u.

C霉ng th峄漣 膽i峄僲 n脿y, 么ng ch峄 Tu岷 Ch芒u 膼脿o H峄搉g Tuy峄僴 c农ng mong mu峄憂 膽瓢峄 膽岷 t瓢 nh峄痭g d峄 谩n 鈥渉o脿nh tr谩ng鈥 t岷 TP bi峄僴. Hay m峄檛 膽啤n v峄 chuy锚n ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 c农ng 膽ang 鈥渘h貌m ng贸鈥 膽岷 G貌 G膬ng, TP V农ng T脿u.

Trong 膽贸 ph岷 k峄 膽岷縩 T岷璸 膽o脿n H瓢ng Th峄媙h, 膽啤n v峄 n脿y 膽茫 nhanh tay mua l岷 D峄 谩n V农ng T脿u Melody t峄 Cty X芒y d峄眓g v脿 Ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 t峄塶h BR – VT (Udec), kh么ng d峄玭g l岷 膽贸, H瓢ng Th峄媙h c貌n 芒m th岷 s峄 h峄痷 nhi峄乽 l么 膽岷 v峄沬 c谩c v峄 tr铆 chi岷縩 l瓢峄 ngay t岷 trung t芒m TP V农ng T脿u 膽峄 ph谩t tri峄僴 trong t瓢啤ng lai.

Ngu峄搉 tin m峄沬 nh岷 t峄 Cty B岷 膽峄檔g s岷 Danh Kh么i cho bi岷縯, doanh nghi峄噋 n脿y v峄玜 mua th脿nh c么ng m峄檛 d峄 谩n c贸 quy m么 g岷 10ha ngay trung t芒m TP B脿 R峄媋 膽峄 ph谩t tri峄僴 th脿nh khu 膽么 th峄 mang t锚n Barya Citi. Barya Citi l脿 d峄 谩n nh脿 ph峄?/a> v脿 bi峄噒 th峄 cao c岷 膽岷 ti锚n t岷 TP B脿 R峄媋. Kh么ng ch峄 t峄峚 l岷 t岷 v峄 tr铆 v脿ng trong trung t芒m h脿nh ch铆nh c峄 t峄塶h, gi谩p v峄沬 t岷 03 m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g Tr瓢峄漬g Chinh (QL55), 膽瓢峄漬g C谩ch M岷g Th谩ng T谩m v脿 膽瓢峄漬g Nguy峄卬 V膬n C峄? d峄 谩n c貌n 膽瓢峄 膽峄媙h d岷g v峄沬 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g xanh, s岷h v脿 sang c峄檔g h瓢峄焠g v峄沬 nhi峄乽 thi岷縯 k岷 膽峄檆 膽谩o, hi峄噉 膽岷 膽瓢峄 b峄 tr铆 m峄檛 c谩ch b脿i b岷 th锚m nhi峄乽 ti峄噉 铆ch n峄檌 khu 膽岷硁g c岷 膽a d岷g.

Tr瓢峄沜 膽贸, Cty TNHH AllGreen V瓢峄g Th脿nh – Tr霉ng D瓢啤ng c农ng 膽茫 h峄 t谩c v峄沬 Cty B岷 膽峄檔g s岷 Danh Kh么i Vi峄噒 (DKRV) c么ng b峄 1 鈥渟i锚u d峄 谩n鈥 ngay t岷 TP V农ng T脿u c贸 t锚n g峄峣 Regency, v峄沬 quy m么 23ha, l岷 t峄峚 l岷 tr锚n 膼瓢峄漬g 3/2, TP V农ng T脿u.

Ngo脿i nh峄痭g t锚n tu峄昳 k峄 tr锚n, h脿ng lo岷 d峄 谩n l峄沶 c农ng 膽ang b岷痶 膽岷 kh峄焛 膽峄檔g nh瓢 D峄 谩n V农ng T脿u – Paradise 膽ang 膽瓢峄 l茫nh 膽岷 t峄塶h n脿y kh岷﹏ tr瓢啤ng l峄盿 ch峄峮 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 c贸 n膬ng l峄眂 膽峄 tri峄僴 khai. Hay Cty 膼峄媋 峄慶 Vi峄噒 H芒n 膽ang tri峄僴 khai 2 d峄 谩n l峄沶 c贸 t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 l锚n t峄沬 2 t峄 USD; Cty Gia Long, Cty Nam H岷 v峄沬 D峄 谩n Gia Long Villas v脿 Khu bi峄噒 th峄 c峄璦 bi峄僴 Marine.

Theo 么ng Tr峄媙h H脿ng 鈥 Gi谩m 膽峄慶 S峄 Du l峄媍h t峄塶h BR – VT, t峄塶h BR – VT c贸 v峄 th岷 r岷 t峄憈 t岷 khu v峄眂 mi峄乶 膼么ng Nam B峄? s峄 h峄痷 nhi峄乽 b茫i bi峄僴 膽岷筽, c贸 c谩c tuy岷縩 giao th么ng thu岷璶 ti峄噉 c岷 b岷眓g 膽瓢峄漬g b峄 l岷玭 膽瓢峄漬g s么ng, do 膽贸 ti峄乵 n膬ng ph谩t tri峄僴 c峄 t峄塶h l脿 r岷 l峄沶, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ph谩t tri峄僴 du l峄媍h, c谩c khu ngh峄 d瓢峄g v脿 c谩c 膽么 th峄 bi峄僴.

B峄焛 ti峄乵 n膬ng l峄沶

N膬m 2017, BR – VT c贸 ngu峄搉 thu ng芒n s谩ch 膽峄﹏g th峄 3 trong c岷 n瓢峄沜 (sau TP H峄 Ch铆 Minh v脿 H脿 N峄檌). N啤i 膽芒y l脿 膽峄媋 ph瓢啤ng duy nh岷 ph铆a 膼么ng Nam TP H峄 Ch铆 Minh h峄檌 t峄 膽峄 c谩c y岷縰 t峄 膽峄 ph谩t tri峄僴 c么ng nghi峄噋 v脿 du l峄媍h nh峄 c贸 b峄 bi峄僴 膽岷筽 tr岷 d脿i h脿ng tr膬m km.

B锚n c岷h 膽贸, h岷 t岷g c峄 t峄塶h n脿y c贸 v峄 tr铆 chi岷縩 l瓢峄 v峄沬 c峄璦 ng玫 ra bi峄僴 膼么ng, ti岷縫 gi谩p v峄沬 TP H峄 Ch铆 Minh trong t峄 gi谩c kinh t岷 tr峄峮g 膽i峄僲 ph铆a Nam, v脿 膽瓢峄 k岷縯 n峄慽 v峄沬 TP H峄 Ch铆 Minh qua tuy岷縩 cao t峄慶 TP H峄 Ch铆 Minh – Long Th脿nh – D岷 Gi芒y v脿 qu峄慶 l峄 51, t瓢啤ng lai s岷 k岷縯 n峄沬 v峄沬 c谩c t峄塶h mi峄乶 T芒y th么ng qua tuy岷縩 cao t峄慶 B岷縩 L峄ヽ – Long Th脿nh 膽ang chu岷﹏ b峄 膽瓢a v脿o s峄 d峄g. Ngo脿i tuy岷縩 膽瓢峄漬g b峄 th矛 BR – VT c貌n k岷縯 n峄慽 v峄沬 TP H峄 Ch铆 Minh, c谩c t峄塶h mi峄乶 T芒y v脿 膼么ng Nam B峄 b岷眓g tuy岷縩 膽瓢峄漬g bi峄僴 v脿 膽瓢峄漬g s么ng.

Theo quy ho岷h trong t瓢啤ng lai, s岷 c贸 tuy岷縩 cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u v脿 膽瓢峄漬g s岷痶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u, 膽瓢峄漬g cao t峄慶 Xuy锚n 脕, c农ng nh瓢 s芒n bay Qu峄慶 t岷 Long Th脿nh鈥?/p>

Kh么ng ch峄 v岷瓂, BR – VT c貌n 膽瓢峄 quy ho岷h 膽峄 l脿 trung t芒m d岷 kh铆, c岷g bi峄僴 h脿ng 膽岷 c峄 c岷 n瓢峄沜, trong 膽贸 c岷g qu峄慶 t岷 C谩i M茅p l脿 m峄檛 trong 19 c岷g tr锚n th岷 gi峄沬 c贸 膽峄 kh岷 n膬ng ti岷縫 nh岷璶 nh峄痭g t脿u si锚u tr峄峮g t岷. Theo c谩c chuy锚n gia nh岷璶 膽峄媙h, trong th峄漣 gian t峄沬, nhu c岷 nh脿 峄 d脿nh cho c谩c chuy锚n gia s岷 gia t膬ng nhanh ch贸ng. Do 膽贸, vi峄嘽 th煤c 膽岷﹜ xu h瓢峄沶g 膽岷 t瓢 膽贸n 膽岷 ti峄乵 n膬ng b岷 膽峄檔g s岷 t岷 c谩c trung t芒m 膽么 th峄 l峄沶 c峄 BR – VT l脿 t岷 y岷縰.

膼谩nh gi谩 v峄 ti峄乵 n膬ng n脿y, 么ng D瓢啤ng Minh Ti岷縩 鈥 Ph贸 T峄昻g gi谩m 膽峄慶 Cty B岷 膽峄檔g s岷 Danh Kh么i cho bi岷縯: Trong v脿i n膬m tr峄 l岷 膽芒y, tr瓢峄沜 s峄ヽ 茅p 膽么 th峄 h贸a m岷h t岷 khu v峄眂 TP H峄 Ch铆 Minh, d芒n s峄 c啤 h峄峜 kh么ng ng峄玭g t膬ng cao, qu峄 膽岷 膽ang tr峄 n锚n khan hi岷縨 khi岷縩 cu峄檆 s峄憂g 膽么 th峄 tr峄 n锚n qu谩 t岷. Trong khi 膽贸, th峄憂g k锚 c峄 UN-Habitat cho th岷, kho岷g 31 tri峄噓 c瓢 d芒n 膽么 th峄 Vi峄噒 Nam 膽ang s峄憂g trong 膽i峄乽 ki峄噉 nh脿 峄 ch岷 l瓢峄g th岷. Th峄眂 t岷 n脿y 膽茫 h矛nh th脿nh n锚n xu h瓢峄沶g ly t芒m tr锚n th峄 tr瓢峄漬g 膽峄媋 峄慶, nhi峄乽 ng瓢峄漣, kh么ng ch峄 v峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 thu nh岷璸 th岷 m脿 ngay c岷 v峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 thu nh岷璸 cao c农ng ti岷縩 ra v霉ng ven TP H峄 Ch铆 Minh an c瓢 膽峄 t矛m cu峄檆 s峄憂g trong l脿nh v脿 xu h瓢峄沶g n脿y s岷 c貌n di峄卬 ra m岷h h啤n trong th峄漣 gian t峄沬.

膼峄慽 v峄沬 BR – VT t峄 l芒u 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 nh瓢 “tr谩i tim c峄 du l峄媍h bi峄僴” v峄沬 305km chi峄乽 d脿i b峄 bi峄僴, c贸 nhi峄乽 b茫i t岷痬 膽岷筽. Th锚m v脿o 膽贸, s峄 b峄﹖ ph谩 m岷h m岷 trong ph谩t tri峄僴 h岷 t岷g k岷縯 n峄慽 li锚n v霉ng 膽茫 khi岷縩 BR – VT c贸 nhi峄乽 ti峄乵 n膬ng ph谩t tri峄僴 h啤n bao gi峄 h岷縯.

Theo ph芒n t铆ch c峄 c谩c doanh nghi峄噋, so s谩nh gi峄痑 ti峄乵 n膬ng v脿 nh峄痭g g矛 膽ang di峄卬 ra, s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 BR – VT ch瓢a th岷璽 s峄 c芒n x峄﹏g. 膼芒y c农ng ch铆nh l脿 膽i峄僲 h岷 d岷玭 膽峄慽 v峄沬 nh峄痭g nh脿 膽岷 t瓢 v脿 c农ng l脿 c芒u tr岷 l峄漣 cho l媒 do v矛 sao BR – VT l峄峵 v脿o t岷 ng岷痬 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 chuy锚n ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷.

Nh矛n th岷 膽瓢峄 t瓢啤ng lai n脿y, ch铆nh c谩c doanh nghi峄噋 tr锚n 膽峄媋 b脿n BR – VT c农ng c贸 nh峄痭g 膽峄檔g th谩i quy岷縯 li峄噒 khi 膽茫 鈥渘hanh tay鈥 s峄 h峄痷 h脿ng lo岷 l么 膽岷 c贸 v峄 tr铆 膽岷筽, trong 膽贸 ph岷 k峄 膽岷縩 Cty TNHH 膽岷 t瓢 Ph煤 H瓢ng v峄沬 d峄 谩n Resort t岷 b茫i D芒u v脿 khu chung c瓢 cao t岷g t岷 khu v峄眂 b茫i sau, m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g Ho脿ng Hoa Th谩m. Hodeco c农ng mua l岷 m峄檛 d峄 谩n Resort t岷 khu v峄眂 b茫i bi峄僴 ph瓢峄漬g 11, n岷眒 tr锚n 膽瓢峄漬g 3/2. DIC 膽ang c贸 k岷 ho岷h tri峄僴 khai 1 lo岷 d峄 谩n ngh峄 d瓢峄g c农ng nh瓢 giai 膽o岷 2 c峄 Khu 膽么 th峄 Ch铆 Linh t岷 TP V农ng T脿u.

膼谩nh gi谩 ti峄乵 n膬ng n脿y, 么ng Mai Trung H瓢ng 鈥 Ph贸 Gi谩m 膽峄慶 S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h BR – VT cho bi岷縯: Tr瓢峄沜 膽芒y tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h m脿 膽岷穋 bi峄噒 t岷 c谩c khu v峄眂 膽么 th峄 l峄沶 nh瓢 V农ng T脿u, B脿 R峄媋, Long H岷, Ph瓢峄沜 T峄塶h鈥 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 膽茫 c贸 nh峄痭g d峄 谩n ngh峄 d瓢峄g t锚n tu峄昳, tuy nhi锚n v峄沬 c谩c 膽么 th峄 ngh峄 d瓢峄g th矛 ch瓢a c贸 nhi峄乽, do 膽贸 th峄 tr瓢峄漬g n脿y c貌n r岷 ti峄乵 n膬ng v矛 t瓢啤ng lai khi h峄 th峄憂g c岷g n瓢峄沜 s芒u C谩i M茅p 鈥 Th峄 V岷 ho岷 膽峄檔g 膽峄搉g b峄 v脿 quy ho岷h du l峄媍h 膽i v脿o b脿i b岷, c农ng nh瓢 h峄 th峄憂g cao t峄慶 Bi锚n H貌a 鈥 V农ng T脿u th矛 ch岷痗 ch岷痭 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 BR – VT s岷 ph谩t tri峄僴 m岷h.

“Ti峄乵 n膬ng l峄 th岷 v脿 nhu c岷 l峄沶, tuy nhi锚n th峄眂 t岷 v峄 ph谩t tri峄僴 c谩c d峄 谩n khu 膽么 th峄 膽煤ng ngh末a th矛 hi峄噉 m峄沬 ch峄 c贸 d峄 谩n khu 膽么 th峄 Trung t芒m Ch铆 Linh (kho岷g 100ha) c峄 DIC l脿 c贸 quy m么 t瓢啤ng 膽峄慽 l峄沶, c貌n l岷 to脿n l脿 d峄 谩n nh峄 l岷? manh m煤n ho岷穋 c贸 quy m么 nh瓢ng “膽ang n岷眒 tr锚n gi岷”. V矛 v岷瓂, vi峄嘽 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 c贸 n膬ng l峄眂 膽ang t矛m hi峄僽 m峄檛 s峄 d峄 谩n l峄沶 nh瓢 Paradise, G貌 G膬ng, Nam B脿 R峄媋, Ch铆 Linh – C峄璦 L岷… s岷 g贸p ph岷 quan tr峄峮g v脿o ph谩t tri峄僴 膽么 th峄? kinh t岷 x茫 h峄檌 cho 膽峄媋 ph瓢啤ng”, 么ng H瓢ng kh岷硁g 膽峄媙h.

M岷h C瓢峄漬g

Exit mobile version