Icon Collap

B岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶: Ch瓢a qua kh峄g ho岷g l岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 r峄 ro m峄沬

Ng脿y 膽膬ng: 22/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Theo Bloomberg, ng瓢峄漣 mua nh脿 tr锚n kh岷痯 Trung Qu峄慶 膽ang t峄 ch峄慽 thanh to谩n c谩c kho岷 th岷 ch岷 khi c谩c nh脿 ph谩t tri峄僴 ch岷璵 ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g d峄 谩n.

膼i峄乽 n脿y c脿ng l脿m leo thang cu峄檆 kh峄g ho岷g b岷 膽峄檔g s岷 峄 膽岷 n瓢峄沜 n脿y v脿 g芒y r峄 ro n峄 x岷 cho c谩c nh脿 b膬ng.

Theo m峄檛 b谩o c谩o t峄 c谩c nh脿 ph芒n t铆ch c峄 Citigroup, ng瓢峄漣 mua nh脿 t岷 35 d峄 谩n tr锚n kh岷痯 22 th脿nh ph峄 峄 Trung Qu峄慶 膽茫 quy岷縯 膽峄媙h ng峄玭g thanh to谩n c谩c kho岷 th岷 ch岷 k峄 t峄 ng脿y 12/6 do c谩c d峄 谩n ch岷璵 ti岷縩 膽峄 v脿 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 lao d峄慶.

B岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶: Ch瓢a qua kh峄g ho岷g l岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 r峄 ro m峄沬 - 1

Ng瓢峄漣 mua nh脿 tr锚n kh岷痯 Trung Qu峄慶 膽ang ng峄玭g thanh to谩n c谩c kho岷 th岷 ch岷 k峄 t峄 ng脿y 12/6 do c谩c d峄 谩n ch岷璵 ti岷縩 膽峄 v脿 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 lao d峄慶 (岷h: Getty).

Vi峄嘽 t峄 ch峄慽 thanh to谩n n脿y cho th岷 cu峄檆 kh峄g ho岷g trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶 膽ang 岷h h瓢峄焠g ra sao 膽岷縩 t岷g l峄沺 trung l瓢u 峄 n瓢峄沜 n脿y, 膽e d峄峚 膽岷縩 s峄 峄昻 膽峄媙h x茫 h峄檌. Trong khi 膽贸, c谩c ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 c农ng 膽ang ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 nh峄痭g th谩ch th峄ヽ t峄 c膬ng th岷硁g thanh kho岷 gi峄痑 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 khi ph岷 g峄搉g m矛nh tr瓢峄沜 nh峄痭g v峄 v峄 n峄 c峄 ng瓢峄漣 mua nh脿.

Theo 么ng Griffin Chan, tr瓢峄焠g nh贸m nghi锚n c峄﹗, b芒y gi峄 l脿 th峄漣 膽i峄僲 quan tr峄峮g 膽峄 峄昻 膽峄媙h x茫 h峄檌. Vi峄嘽 ng瓢峄漣 mua nh脿 b峄 c峄峜 c贸 th峄 mang 膽岷縩 s峄 b岷 峄昻 x茫 h峄檌.

Trong khi 膽贸, gi谩 nh脿 峄 gi岷 xu峄憂g c农ng kh么ng c峄﹗ v茫n 膽瓢峄 t矛nh h矛nh. Theo nghi锚n c峄﹗ c峄 Citigroup, gi谩 b谩n b岷 膽峄檔g s岷 trung b矛nh t岷 c谩c d峄 谩n trong n膬m 2022 t岷 Trung Qu峄慶 hi峄噉 th岷 h啤n 15% so v峄沬 gi谩 mua nh脿 trong 3 n膬m qua.

T矛nh tr岷g n脿y 膽ang lan sang c谩c ng芒n h脿ng. Theo 么ng Chan, c谩c kho岷 n峄 x岷 do l脿n s贸ng kh么ng thanh to谩n c谩c kho岷 vay th岷 ch岷 c贸 th峄 l锚n 膽岷縩 561 t峄 nh芒n d芒n t峄 (t瓢啤ng 膽瓢啤ng 83 t峄 USD), chi岷縨 1,4% t峄昻g d瓢 n峄 th岷 ch岷.

脭ng Chan cho r岷眓g, m岷穋 d霉 t谩c 膽峄檔g t峄昻g th峄 膽峄慽 v峄沬 c谩c ng芒n h脿ng s岷 “ki峄僲 so谩t 膽瓢峄”, song c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g nh脿 n瓢峄沜 bao g峄搈 Ng芒n h脿ng X芒y d峄眓g Trung Qu峄慶, Ng芒n h脿ng Ti岷縯 ki峄噈 B瓢u 膽i峄噉 Trung Qu峄慶 v脿 Ng芒n h脿ng C么ng Th瓢啤ng Trung Qu峄慶 c贸 th峄 c贸 nhi峄乽 d瓢 n峄 th岷 ch岷 h啤n v脿 b峄 t峄昻 th岷 trong b峄慽 c岷h t芒m l媒 nh脿 膽岷 t瓢 suy y岷縰.

H么m qua (12/7), m峄檛 ch峄 s峄 c峄 Bloomberg chuy锚n theo d玫i tr谩i phi岷縰 b岷眓g 膽峄搉g USD c峄 Trung Qu峄慶 膽茫 gi岷 xu峄憂g m峄ヽ th岷 nh岷 trong m峄檛 th岷璸 k峄? C谩c tr谩i phi岷縰 n峄檌 膽峄媋 c峄 c谩c nh脿 ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 l峄沶 nh瓢 Gemdale Group, Country Garden Holdings c农ng lao d峄慶 xu峄憂g m峄ヽ k峄 l峄.

Exit mobile version