Icon Collap

B岷 膽峄檔g s岷 H脿 N峄檌 k峄 v峄峮g s么i 膽峄檔g h啤n trong n峄璦 cu峄慽 n膬m

Ng脿y 膽膬ng: 16/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trong n峄璦 ch岷穘g 膽瓢峄漬g c貌n l岷 c峄 n膬m nay, b岷 膽峄檔g s岷 H脿 N峄檌 c贸 c啤 h峄檌 di峄卬 bi岷縩 s么i 膽峄檔g h啤n v峄沬 s峄 gia nh岷璸 th峄 tr瓢峄漬g c峄 h脿ng lo岷 d峄 谩n.

Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 bi岷縩 膽峄檔g trong n峄璦 膽岷 n膬m 2022

Trong n峄璦 膽岷 n膬m 2022, n峄乶 kinh t岷 Vi峄噒 Nam n贸i chung v脿 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 n贸i ri锚ng ch峄媢 t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 t峄 nhi峄乽 “c煤 s峄慶” tr锚n th岷 gi峄沬 v脿 trong n瓢峄沜. Cu峄檆 xung 膽峄檛 Nga – Ukraine t峄 khi b霉ng n峄 膽茫 t谩c 膽峄檔g 膽岷縩 n峄乶 kinh t岷 to脿n c岷 khi岷縩 gi谩 c岷 leo thang, l岷 ph谩t gia t膬ng.

Theo ph芒n t铆ch c峄 Hi峄噋 h峄檌 b岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam (VNREA), 6 th谩ng 膽岷 n膬m 2022 l脿 giai 膽o岷 b岷 l峄 cho s峄 ph峄 h峄搃 v脿 t膬ng tr瓢峄漬g c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 sau 2 n膬m ch峄媢 岷h h瓢峄焠g n岷穘g n峄 b峄焛 d峄媍h b峄噉h. Tuy nhi锚n, th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g ki岷縩 nhi峄乽 bi岷縩 膽峄檔g cung c岷. Ngu峄搉 cung 峄 c谩c 膽么 th峄 l峄沶 nh瓢 H脿 N峄檌, TPHCM g岷 nh瓢 膽茫 膽岷 ng瓢峄g, trong khi c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng kh谩c c农ng khan hi岷縨, d岷玭 膽岷縩 t矛nh tr岷g “s峄憈 岷”.

M岷穞 kh谩c, trong b峄慽 c岷h l岷 ph谩t, m岷穋 d霉 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng nhanh, nh瓢ng thanh kho岷 ch岷璵. Th峄 tr瓢峄漬g xu岷 hi峄噉 ngh峄媍h l媒: Mua d峄? b谩n kh贸. Nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 c农ng d霉ng c谩c 膽貌n b岷﹜ t脿i ch铆nh 膽峄 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g, khi岷縩 t脿i s岷 c贸 thanh kho岷 th岷 tr峄 th脿nh m峄檛 g谩nh n岷穘g l峄沶, g芒y 谩p l峄眂 l锚n h峄 th峄憂g ng芒n h脿ng…

K峄 v峄峮g “kh峄焛 s岷痗” tr峄 l岷

Ch铆nh s谩ch ph谩p lu岷璽 v峄 膽岷 膽ai ng脿y c脿ng ch岷穞 ch岷 膽茫 t谩c 膽峄檔g r岷 l峄沶 膽岷縩 ngu峄搉 cung c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷. T岷 H脿 N峄檌, ngu峄搉 cung b岷 膽峄檔g s岷 trong n峄檌 膽么 膽ang thi岷縰, do v岷瓂 gi谩 膽岷 c谩c qu岷璶, huy峄噉 v霉ng ven t膬ng r岷 m岷h.

Theo Ngh峄 quy岷縯 s峄 15-NQ/TW c峄 B峄 Ch铆nh tr峄 v峄 ph瓢啤ng h瓢峄沶g, nhi峄噈 v峄 ph谩t tri峄僴 Th峄 膽么 H脿 N峄檌 膽岷縩 n膬m 2030, t岷 nh矛n 膽岷縩 n膬m 2045, 3 huy峄噉 膼么ng Anh, M锚 Linh, S贸c S啤n s岷 tr峄 th脿nh th脿nh ph峄?

C貌n t岷 huy峄噉 M锚 Linh, to脿n huy峄噉 c贸 kho岷g 50 d峄 谩n t岷璸 trung t岷 c谩c x茫 ven 膽岷 l峄 V玫 V膬n Ki峄噒 nh瓢: Ti峄乶 Phong, Tr谩ng Vi峄噒, Thanh L芒m, 膼岷 Th峄媙h, th峄 tr岷 Quang Minh. Sau khi 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 quy ho岷h chung, c谩c ch峄 膽岷 t瓢 nh瓢 T峄昻g c么ng ty HUD, Minh Giang, Cienco 5 膽茫 膽峄搉g lo岷 tri峄僴 khai l脿m h岷 t岷g, x芒y d峄眓g nhi峄乽 d峄 谩n chung c瓢 khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 M锚 Linh kh峄焛 s岷痗.

N岷縰 nh瓢 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ph铆a T芒y 膽瓢峄 bi岷縯 膽岷縩 l脿 n啤i c贸 giao d峄媍h s么i 膽峄檔g t岷 H脿 N峄檌 hi峄噉 nay th矛 峄 ph铆a B岷痗 Th峄 膽么, trong 膽贸 c贸 M锚 Linh, c农ng 膽ang ch峄﹏g ki岷縩 l脿n s贸ng 膽岷 t瓢 m岷h m岷 v峄沬 s峄 t膬ng tr瓢峄焠g nhanh ch贸ng c岷 v峄 ngu峄搉 cung v脿 ngu峄搉 c岷. S峄 h峄痷 nhi峄乽 ti峄乵 n膬ng ph谩t tri峄僴 nh瓢 v峄 tr铆 膽峄媋 l媒 膽岷痗 膽峄媋, qu峄 膽岷 r峄檔g, quy m么 d芒n s峄 cao, c啤 s峄 h岷 t岷g 膽ang d岷 膽瓢峄 ho脿n thi峄噉, th锚m v脿o 膽贸 l脿 s峄 h矛nh th脿nh c峄 c谩c khu c么ng nghi峄噋 v脿 khu 膽么 th峄 m峄沬 ch铆nh l脿 ti峄乶 膽峄 t岷 c煤 h铆ch cho b岷 膽峄檔g s岷 M锚 Linh ti岷縫 t峄 t膬ng t峄慶 trong n膬m 2022 v脿 c岷 nh峄痭g n膬m ti岷縫 theo.

B岷 膽峄檔g s岷 H脿 N峄檌 k峄 v峄峮g s么i 膽峄檔g h啤n trong n峄璦 cu峄慽 n膬m - 1
Kh谩ch h脿ng tham gia mua nh脿 峄 th岷 t岷g trong 膽峄 m峄 b谩n 膽岷 ti锚n c峄 d峄 谩n HUD – Me Linh Central (岷h: HUD).

膼谩ng ch煤 媒, ph岷 k峄 膽岷縩 l脿 Khu 膽么 th峄 m峄沬 Thanh L芒m – 膼岷 Th峄媙h 2 (HUD – Me Linh Central) c峄 T峄昻g c么ng ty 膼岷 t瓢 ph谩t tri峄僴 Nh脿 v脿 膼么 th峄 (HUD). V峄沬 l峄 th岷 ti岷縫 c岷璶 tuy岷縩 膽瓢峄漬g 48 m, k岷縯 n峄慽 tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 trung t芒m h脿nh ch铆nh huy峄噉 M锚 Linh, s芒n bay N峄檌 B脿i c农ng nh瓢 c谩c tuy岷縩 giao th么ng huy岷縯 m岷h tr锚n 膽峄媋 b脿n, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 4 v峄玜 膽瓢峄 Qu峄慶 h峄檌 ph锚 duy峄噒 th谩ng 6 v峄玜 qua, d峄 谩n h峄゛ h岷筺 s岷 l脿 m峄檛 膽i峄僲 nh岷 ti锚u bi峄僽 v峄 qu谩 tr矛nh 膽么 th峄 h贸a c峄 khu v峄眂 c峄璦 ng玫 ph铆a B岷痗 Th峄 膽么.

V峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch 55,383 ha, d峄 谩n cung c岷 1.466 c膬n h峄?/a> chung c瓢 v脿 799 c膬n nh脿 峄 g峄搈 bi峄噒 th峄?/a> 膽啤n l岷璸, bi峄噒 th峄 song l岷璸, nh脿 v瓢峄漬鈥 D峄 谩n c贸 thi岷縯 k岷 ki岷縩 tr煤c hi峄噉 膽岷, h脿i h貌a c岷h quan chung v峄沬 h峄 th峄憂g s芒n v瓢峄漬, b茫i 膽峄 xe, khu s芒n ch啤i, ti峄僽 c岷h, khu vui ch啤i, th峄 d峄 th峄 thao… 膽i k猫m v峄沬 c谩c d峄媍h v峄 v脿 ti峄噉 铆ch c么ng c峄檔g, ph峄 v峄 cho c谩c c瓢 d芒n v峄 sinh s峄憂g. H岷 t岷g t岷 膽芒y 膽瓢峄 k岷縯 n峄慽 v峄沬 h峄 th峄憂g h岷 t岷g k峄 thu岷璽 膽峄搉g b峄 c峄 khu 膽么 th峄 m峄沬 HUD – Me Linh Central c农ng nh瓢 h峄 th峄憂g h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌 chung c峄 huy峄噉 M锚 Linh.

D峄 谩n khu 膽么 th峄 m峄沬 HUD – Me Linh Central b峄 sung ngu峄搉 cung, l脿m cho th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 峄 M锚 Linh n贸i ri锚ng v脿 H脿 N峄檌 n贸i chung th锚m s么i 膽峄檔g. V峄沬 nh峄痭g t铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 n脿y, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 n峄璦 cu峄慽 n膬m 2022 膽瓢峄 k峄 v峄峮g s岷 ph谩t tri峄僴 m岷h m岷 h啤n.

Exit mobile version