Icon Collap

B岷 膽峄檔g s岷 B脿u B脿ng h瓢峄焠g l峄 t峄 ch铆nh s谩ch t膬ng 6,2 l岷 di峄噉 t铆ch khu c么ng nghi峄噋

Ng脿y 膽膬ng: 20/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ngh峄 quy岷縯 膼岷 h峄檌 膼岷g b峄 t峄塶h B矛nh D瓢啤ng 膽茫 ph锚 duy峄噒 t膬ng di峄噉 t铆ch khu c么ng nghi峄噋 t岷 huy峄噉 B脿u B脿ng t膬ng g岷 6,2 l岷, k铆ch th铆ch th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 trong khu v峄眂.

Khu v峄眂 t膬ng tr瓢峄焠g m峄沬 c峄 B矛nh D瓢啤ng

T铆nh 膽岷縩 n膬m 2020, di峄噉 t铆ch khu c么ng nghi峄噋 膽ang ho岷 膽峄檔g tr锚n 膽峄媋 b脿n huy峄噉 l脿 tr锚n 1.092 ha. Theo quy ho岷h 膽岷縩 n膬m 2030, tr锚n 膽峄媋 b脿n huy峄噉 s岷 c贸 10 khu c么ng nghi峄噋 v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch 膽岷 l脿 6.796,80 ha, t膬ng g岷 6,2 l岷 so v峄沬 n膬m 2020.

Ch峄 trong n膬m 2021, huy峄噉 B脿u B脿ng 膽茫 thu h煤t 膽瓢峄 97 d峄 谩n 膽膬ng k媒 m峄沬 v脿 7 d峄 谩n t膬ng th锚m v峄憂 v峄沬 t峄昻g s峄 v峄憂 膽膬ng k媒 h啤n 1.000 t峄 膽峄搉g v脿 809,7 tri峄噓 膽么 la M峄?

Tr瓢峄沜 膽芒y, B脿u B脿ng l脿 m峄檛 huy峄噉 c貌n r岷 kh贸 kh膬n, tuy nhi锚n ch峄 trong v貌ng 5 n膬m qua 膽茫 thay 膽峄昳 nhanh ch贸ng, di峄噉 m岷 膽么 th峄 v脿 c么ng nghi峄噋 c峄 huy峄噉 B脿u B脿ng ph谩t tri峄僴 m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng.

膼啤n c峄 trong n膬m 2021, gi峄痑 mu么n v脿n kh贸 kh膬n do 岷h h瓢峄焠g c峄 d峄媍h b峄噉h, d峄 谩n s岷 xu岷 s峄 t峄昻g h峄 c峄 C么ng ty TNHH Polytex Far Eastern (Vi峄噒 Nam) v脿o khu c么ng nghi峄噋 B脿u B脿ng v峄沬 v峄憂 膽岷 t瓢 膽膬ng k媒 t膬ng th锚m 610 tri峄噓 USD, t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 sau khi t膬ng th锚m l脿 1,370 t峄 USD.

B岷 膽峄檔g s岷 B脿u B脿ng h瓢峄焠g l峄 t峄 ch铆nh s谩ch t膬ng 6,2 l岷 di峄噉 t铆ch khu c么ng nghi峄噋 - 1
B脿u B脿ng 膽茫 膽瓢峄 duy峄噒 t膬ng di峄噉 t铆ch quy ho岷h khu c么ng nghi峄噋 t膬ng g岷 6,2 l岷 (岷h: GM Land).

T峄昻g gi谩 tr峄 s岷 xu岷 c么ng nghi峄噋 – x芒y d峄眓g trong n膬m 2021 c峄 B脿u B脿ng 膽岷 24.357 t峄 膽峄搉g, g岷 4 l岷 so v峄沬 t峄昻g m峄ヽ b谩n l岷 h脿ng h贸a, d峄媍h v峄 ti锚u d霉ng v峄沬 6.380 t峄 膽峄搉g v脿 h啤n 10 l岷 gi谩 tr峄 s岷 xu岷 n么ng nghi峄噋 膽岷 h啤n 2.140 t峄 膽峄搉g.

T铆nh 膽岷縩 cu峄慽 th谩ng 4/2022, huy峄噉 膽茫 thu h煤t 膽瓢峄 14 d峄 谩n 膽膬ng k媒 m峄沬, trong 膽贸 膽岷 t瓢 trong n瓢峄沜 l脿 7 d峄 谩n, v峄沬 t峄昻g s峄 v峄憂 膽膬ng k媒 8.334 t峄 膽峄搉g; 膽岷 t瓢 n瓢峄沜 ngo脿i thu h煤t 7 d峄 谩n, v峄沬 t峄昻g s峄 v峄憂 膽膬ng k媒 318 tri峄噓 膽么 la M峄? 2 d峄 谩n 膽膬ng k媒 t膬ng th锚m v峄憂 13 tri峄噓 膽么 la M峄? T铆nh l农y k岷 膽岷縩 th谩ng 4/2022, tr锚n 膽峄媋 b脿n huy峄噉 c贸 1.257 d峄 谩n, trong 膽贸 膽岷 t瓢 trong n瓢峄沜 1.042 d峄 谩n, v峄沬 t峄昻g v峄憂 膽膬ng k媒 40.451 t峄 膽峄搉g, 膽岷 t瓢 n瓢峄沜 ngo脿i 215 d峄 谩n, v峄沬 t峄昻g v峄憂 膽膬ng k媒 g岷 5 t峄 膽么 la M峄?

Ngu峄搉 v峄憂 FDI ch峄 y岷縰 膽岷 t瓢 v脿o khu c么ng nghi峄噋 B脿u B脿ng, trong 膽贸 c贸 nhi峄乽 d峄 谩n l峄沶 nh瓢: C么ng ty TNHH KyungBang Vi峄噒 Nam (179 tri峄噓 USD), Lacouer Craft Vi峄噒 Nam (98 tri峄噓 USD), T岷璸 膽o脿n Kolon 膽岷 t瓢 140 tri峄噓 USD鈥?/p>

C谩c khu c么ng nghi峄噋 B脿u B脿ng, C芒y Tr瓢峄漬g, Lai H瓢ng, T芒n B矛nh 膽瓢峄 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g ho脿n th脿nh v脿 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g 膽ang 膽贸ng g贸p t铆ch c峄眂 v脿o ph谩t tri峄僴 kinh t岷 c峄 huy峄噉 v峄沬 gi谩 tr峄 s岷 xu岷 c么ng nghi峄噋, t膬ng b矛nh qu芒n h脿ng n膬m l锚n t峄沬 21,47%.

B岷 膽峄檔g s岷 B脿u B脿ng h瓢峄焠g l峄 t峄 ch铆nh s谩ch t膬ng 6,2 l岷 di峄噉 t铆ch khu c么ng nghi峄噋 - 2
M峄檛 g贸c khu c么ng nghi峄噋 B脿u B脿ng (岷h: B谩o B矛nh D瓢啤ng).

Nhu c岷 b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng m岷h theo t峄慶 膽峄 t膬ng d芒n s峄?/strong>

Theo th峄憂g k锚, trung b矛nh m峄梚 n膬m d芒n s峄 B脿u B脿ng s岷 t膬ng l锚n 9%. L瓢峄g d芒n s峄 n脿y ch峄 y岷縰 膽岷縩 t峄 t膬ng d芒n s峄 di d芒n c啤 h峄峜, t岷璸 trung v脿o c谩c khu c么ng nghi峄噋 khi quy m么 gi谩 tr峄 s岷 xu岷 c么ng nghi峄噋 c峄 huy峄噉 ng脿y c脿ng cao. V峄沬 t峄慶 膽峄 n脿y, ch峄 sau kho岷g 10 n膬m, d峄 ki岷縩 d芒n s峄 c峄 B脿u B脿ng s岷 t膬ng l锚n g岷 膽么i. Theo 膽贸 nhu c岷 v峄 nh脿 峄 v脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 s岷 t膬ng l锚n 膽峄檛 bi岷縩.

Nh矛n l岷 Thu岷璶 An, D末 An c谩ch 膽芒y v脿i n膬m, nhi峄乽 chuy锚n gia 膽谩nh gi谩 B脿u B脿ng m峄沬 膽ang 峄 giai 膽o岷 膽岷 ph谩t tri峄僴, gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 s岷 c貌n t膬ng trong 2-3 n膬m t峄沬 khi v霉ng 膽么 th峄 th么ng minh B矛nh D瓢啤ng 膽瓢峄 x芒y d峄眓g ho脿n ch峄塶h. C谩c khu c么ng nghi峄噋 B脿u B脿ng, C芒y Tr瓢峄漬g, T芒n B矛nh, Lai H瓢ng hay khu khoa h峄峜 – c么ng ngh峄 cao B脿u B脿ng 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g 峄昻 膽峄媙h s岷 m峄 ra th峄漣 k峄 ph谩t tri峄僴 r岷 l峄沶 cho 膽峄媋 ph瓢啤ng n脿y v脿 c农ng l脿 c啤 h峄檌 ph谩t tri峄僴 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 t岷 B脿u B脿ng.

Nh峄痭g y岷縰 t峄 thu岷璶 l峄 tr锚n 膽茫 t岷 n锚n b峄ヽ tranh kh峄焛 s岷痗 cho th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 峄 huy峄噉 B脿u B脿ng. B谩o c谩o m峄沬 膽芒y c峄 k锚nh th么ng tin batdongsan.com.vn cho bi岷縯, c谩c huy峄噉 v霉ng ven B矛nh D瓢啤ng nh瓢 B脿u B脿ng v脿 T芒n Uy锚n ghi nh岷璶 b峄﹖ ph谩 m岷h v峄 ngu峄搉 cung nh脿 膽岷 ch脿o b谩n v峄沬 m峄ヽ t膬ng tr瓢峄焠g tin rao b岷 膽峄檔g s岷 kho岷g 68-100%. Trong th谩ng 3, c谩c th峄 tr瓢峄漬g thu h煤t 膽瓢峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 quan t芒m t矛m ki岷縨 膽岷 n峄乶 nhi峄乽 nh岷 B矛nh D瓢啤ng l脿 B岷縩 C谩t, B脿u B脿ng v脿 T芒n Uy锚n. Ri锚ng huy峄噉 B脿u B脿ng c贸 l瓢峄g kh谩ch h脿ng t矛m mua 膽岷 n峄乶 t膬ng g岷 80% so v峄沬 th谩ng tr瓢峄沜.

L瓢峄g t矛m ki岷縨 b岷 膽峄檔g s岷 B脿u B脿ng ghi nh岷璶 m峄ヽ t膬ng m岷h l锚n 膽岷縩 400%. L瓢峄g tin 膽膬ng c农ng t膬ng t峄慶 m岷h, g岷 膽么i khu v峄眂 T芒n Uy锚n v脿 g岷 ba l岷 B岷縩 C谩t. Song h脿nh v峄沬 m峄ヽ 膽峄 quan t芒m t膬ng cao, th矛 gi谩 膽岷 t岷 膽芒y c农ng chuy峄僴 h瓢峄沶g t铆ch c峄眂. Y岷縰 t峄 l峄 膽i峄僲 c峄 B脿u B脿ng n岷眒 峄 khung gi谩 c貌n “m峄乵” so v峄沬 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng kh谩c t岷 B矛nh D瓢啤ng.

“Ch铆nh v矛 v岷瓂, 膽芒y l脿 th峄漣 膽i峄僲 v脿ng cho nh峄痭g nh脿 膽岷 t瓢 膽贸n 膽岷 th峄 tr瓢峄漬g m峄沬 n峄昳”, m峄檛 nh脿 膽岷 t瓢 trong khu v峄眂 chia s岷?

Exit mobile version