Icon Collap

B岷 膽峄檔g s岷 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u thu h煤t 膽岷 t瓢 nh峄 h岷 t岷g

Ng脿y 膽膬ng: 07/12/2019 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

Th峄 tr瓢峄漬g B脿 R峄媋 – V农ng T脿u thu h煤t nhi峄乽 么ng l峄沶 b岷 膽峄檔g s岷 nh峄 l峄 th岷 c岷h quan bi峄僴, h岷 t岷g k岷縯 n峄慽 t峄慽 v峄沬 TP HCM.

C煤 h铆ch t峄 du l峄媍h

V峄沬 du kh谩ch t峄 TP HCM v脿 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng n岷眒 trong v霉ng kinh t岷 tr峄峮g 膽i峄僲 ph铆a Nam, B脿 R峄媋 – V农ng T脿u l脿 膽i峄僲 膽岷縩 ph霉 h峄 cho nh峄痭g chuy岷縩 du l峄媍h ng岷痭 ng脿y. Nh峄 qu茫ng 膽瓢峄漬g di chuy峄僴 ch峄 t岷 100km, giao th么ng k岷縯 n峄慽 t峄憈, chi ph铆 v脿 th峄漣 gian di chuy峄僴 t峄 TP HCM 膽i V农ng T脿u 膽瓢峄 r煤t ng岷痭 膽谩ng k峄?

N啤i 膽芒y kh么ng ch峄 s峄 h峄痷 l峄 th岷 c贸 nhi峄乽 b茫i bi峄僴 膽岷筽, tr岷 d脿i v峄沬 c谩c 膽i峄僲 膽岷縩 n峄昳 ti岷縩g nh瓢 b茫i Tr瓢峄沜 – b茫i Sau t岷 V农ng T脿u, Long H岷, H峄 Tr脿m, B矛nh Ch芒u… m脿 c貌n c贸 nhi峄乽 di t铆ch l峄媍h s峄 v脿 danh th岷痭g 膽峄 du kh谩ch kh谩m ph谩, tr岷 nghi峄噈.

polyad

To脿n c岷h khu v峄眂 v貌ng xoay 膼脿i t瓢峄焠g ni峄噈 li峄噒 s末 th脿nh ph峄 V农ng T脿u.

Nh峄 nh峄痭g l峄 th岷 膽贸, ng脿nh du l峄媍h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u ph谩t tri峄僴 v瓢峄 b岷璫 nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y. Theo th峄憂g k锚 c峄 S峄 V膬n h贸a Th峄 thao v脿 Du l峄媍h 膽峄媋 ph瓢啤ng, trong 6 th谩ng 膽岷 n膬m 2019 t峄塶h 膽贸n kho岷g 8,46 tri峄噓 l瓢峄, t膬ng 29,22% so c霉ng k峄? T峄昻g thu t峄 kh谩ch du l峄媍h 瓢峄沜 kho岷g 8.646 t峄 膽峄搉g, t膬ng 17,79%. N膬m 2018, con s峄 n脿y 膽岷 l岷 l瓢峄 l脿 13,5 tri峄噓 l瓢峄 kh谩ch v脿 14.248 t峄 膽峄搉g.

T峄 l峄 ph貌ng kh谩ch s岷 4-5 sao tr锚n t峄昻g l瓢峄g kh谩ch du l峄媍h l瓢u tr煤 c峄 V农ng T脿u 膽岷 2.2%. T峄 l峄 n脿y 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 c貌n th岷 so v峄沬 Nha Trang, Ph煤 Qu峄慶 hay 膼脿 N岷祅g. Nh岷眒 th煤c 膽岷﹜ du l峄媍h ch岷 l瓢峄g cao, 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽ang tri峄僴 khai quy ho岷h m峄沬 nh岷眒 thu h煤t doanh nghi峄噋 膽岷 t瓢 song song v峄沬 膽a d岷g h贸a d峄媍h v峄 du l峄媍h 膽峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 t膬ng cao.

C啤 h峄檌 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g

M峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 quan tr峄峮g nh岷 gi煤p ng脿nh du l峄媍h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u ph谩t tri峄僴 l脿 h峄 th峄憂g giao th么ng k岷縯 n峄慽 v霉ng t峄憈. Ngo脿i Qu峄慶 l峄 51, Qu峄慶 l峄 56 v脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g du l峄媍h ven bi峄僴, B脿 R峄媋 – V农ng T脿u c貌n h瓢峄焠g l峄 l峄沶 t峄 cao t峄慶 TP HCM – Long Th脿nh – D岷 Gi芒y v脿 s岷痯 t峄沬 l脿 cao t峄慶 B岷縩 L峄ヽ – Long Th脿nh. Nh峄 c谩c tuy岷縩 giao th么ng tr峄峮g 膽i峄僲, th峄漣 gian di chuy峄僴 t峄 B矛nh D瓢啤ng, B矛nh Ph瓢峄沜 hay TP HCM 膽岷縩 B脿 R峄媋 V农ng T脿u ch峄 m岷 kho岷g 1-1,5 gi峄?

膼峄媋 ph瓢啤ng c貌n h瓢峄焠g l峄 th岷 khi s芒n bay Long Th脿nh ho脿n thi峄噉 v脿 v岷璶 h脿nh Khi 膽贸, ch岷痗 ch岷痭 l瓢峄g kh谩ch qu峄慶 t岷 膽岷縩 v峄沬 B脿 R峄媋 V农ng T脿u s岷 c貌n t膬ng v峄峵.

Quy ho岷h m峄 r峄檔g v脿 n芒ng c岷 to脿n di峄噉 th脿nh ph峄 V农ng T脿u c农ng cho th岷, to脿n v霉ng 15.000ha s岷 c贸 膽i峄僲 nh岷 ph谩t tri峄僴 du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g. C霉ng v峄沬 膽贸 l脿 k岷 ho岷h tri峄僴 khai g岷 20 c么ng tr矛nh h岷 t岷g tr峄峮g 膽i峄僲 v峄沬 t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 g岷 m峄檛 t峄 USD. Trong 膽贸, tuy岷縩 cao t峄慶 k岷縯 n峄慽 tr峄眂 ti岷縫 t峄 s芒n bay Long Th脿nh 膽岷縩 th脿nh ph峄 V农ng T脿u h峄゛ h岷筺 s岷 tr峄 th脿nh 膽峄檔g l峄眂 gi煤p ng脿nh du l峄媍h, b岷 膽峄檔g s岷, d峄媍h v峄 c岷g bi峄僴, c么ng nghi峄噋 c峄 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u b峄﹖ ph谩.

polyad

Ph峄慽 c岷h t峄昻g th峄 d峄 谩n Aria V农ng T脿u.

T岷璶 d峄g l峄 th岷 l峄沶 t岷 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u, h脿ng lo岷 么ng l峄沶 nh瓢 Novaland, FLC, An Gia, Danh Kh么i v脿 nhi峄乽 t岷璸 膽o脿n qu峄慶 t岷 膽茫 tri峄僴 khai d峄 谩n quy m么 l峄沶. Trong 膽贸, d峄 谩n Aria V农ng T脿u Hotel & Resort do Danh Kh么i ph谩t tri峄僴 v峄玜 膽瓢峄聽gi峄沬 thi峄噓 ra th峄 tr瓢峄漬g. D峄 谩n h峄゛ h岷筺 t岷 膽i峄僲 nh岷 ph霉 h峄 xu h瓢峄沶g s峄 h峄痷 second home t岷 th脿nh ph峄 bi峄僴.

D峄 谩n t峄峚 l岷 tr锚n qu峄 膽岷 76.000m2 tr锚n 膽瓢峄漬g Ba Th谩ng Hai, cung c岷 h岷 ch岷 146 c膬n h峄 ngh峄 d瓢峄g v脿 46 bi峄噒 th峄? D峄 谩n ti岷縫 gi谩p 400m 膽瓢峄漬g b峄 bi峄僴, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g ch瓢a 膽岷 23%. H啤n 70% 瓢u ti锚n cho 膽岷 c芒y xanh th岷 c峄 v脿 m岷穞 n瓢峄沜 c霉ng c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g.

polyad

Aria V农ng T脿u Resort 瓢u ti锚n ph谩t tri峄僴 m岷g xanh v脿 ti峄噉 铆ch ngh峄 d瓢峄g.

Aria V农ng T脿u n岷眒 trong khu quy ho岷h trung t芒m b岷 膽峄檔g s岷 du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g cao c岷 c峄 t峄塶h, h峄檌 膽峄 c谩c ti峄噉 铆ch n峄檌 khu chu岷﹏ resort nh瓢 c么ng vi锚n b峄憂 m霉a, qu岷g tr瓢峄漬g bi峄僴, c岷 n峄慽 d脿i ra bi峄僴. T峄 d峄 谩n, du kh谩ch c农ng d峄 d脿ng di chuy峄僴 膽岷縩 c谩c ti峄噉 铆ch ngo岷 khu c岷璶 k峄 nh瓢 si锚u th峄? c脿 ph锚, r岷 chi岷縰 phim, ch峄 膽锚m… Hi峄噉 Aria V农ng T脿u 膽瓢峄 gi峄沬 thi峄噓 v峄沬 gi谩 40 tri峄噓 膽峄搉g m峄檛 m2 (ch瓢a VAT), ph瓢啤ng th峄ヽ thanh to谩n 膽峄 m峄檛 ch峄 30% v脿 nh岷璶 nh脿 v脿o qu媒 III/2020.

Chi ti岷縯 t岷 膽芒y: https://phucdienrealty.com/aria-vung-tau-hotel-resort-thong-tin-chi-tiet/

Minh Anh

Exit mobile version