Icon Collap

[B岷 膽峄檔g s岷 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u] 鈥渢膬ng n贸ng鈥 tr瓢峄沜 di峄卬 bi岷縩 h岷 t岷g khu v峄眂

Ng脿y 膽膬ng: 25/02/2020 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

Lo岷 d峄 谩n h岷 t岷g tr峄峮g 膽i峄僲 膽ang 膽瓢峄 tri峄僴 khai

V峄沬 t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 h啤n 16 t峄 USD tr锚n di峄噉 t铆ch 膽岷 5.000ha, s芒n bay Qu峄慶 t岷 Long Th脿nh l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄 谩n h岷 t岷g giao th么ng quan tr峄峮g nh岷 c岷 n瓢峄沜 hi峄噉 nay. N岷眒 峄 v峄 tr铆 trung t芒m v霉ng kinh t岷 tr峄峮g 膽i峄僲 ph铆a Nam v脿 c农ng l脿 v峄 tr铆 chi岷縩 l瓢峄 khu v峄眂 膼么ng Nam 脕, c么ng tr矛nh c贸 媒 ngh末a v峄 m岷穞 kinh t岷 v脿 g贸p ph岷 n芒ng t岷 v峄 th岷 qu峄慶 gia. 膼峄搉g th峄漣, t膬ng s峄ヽ h煤t d貌ng v峄憂 qu峄慶 t岷? thu h煤t c谩c doanh nghi峄噋 n瓢峄沜 ngo脿i t峄 kh岷痯 c谩c l末nh v峄眂 c农ng nh瓢 gia t膬ng l瓢峄g du kh谩ch 膽岷縩 v峄沬 khu v峄眂 ph铆a Nam.

膼a虂nh gia虂 v锚虁 hi峄噓 qu岷 kinh t锚虂 S芒n bay Long Tha虁nh mang la蹋i, PGS-TS.Tr岷 Ho脿ng Ng芒n, th脿nh vi锚n T峄 T瓢 v岷 kinh t岷 c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 cho r膬虁ng, s芒n bay Long Tha虁nh se虄 la虁 膽么蹋ng l瓢蹋c cu虊a pha虂t tri锚虊n kinh t锚虂 膽芒虂t n瓢啤虂c. 鈥淪芒n bay Long Tha虁nh n膬虁m tr锚n 膽i蹋a ph芒蹋n 膼么虁ng Nai, vi虁 v芒蹋y ti虊nh 膼么虁ng Nai r芒虂t co虂 l啤蹋i th锚虂 膽锚虊 pha虂t tri锚虊n kinh t锚虂. Nh瓢ng nhi虁n r么蹋ng ra, S芒n bay Long Tha虁nh co虁n la虁 膽么蹋ng l瓢蹋c cu虊a V霉ng kinh t锚虂 tro蹋ng 膽i锚虊m phi虂a Nam va虁 cu虊a ca虊 膽芒虂t n瓢啤虂c鈥 – PGS-TS. Tr岷 Ho脿ng Ng芒n chia se虊.

UBND t峄塶h 膼峄搉g Nai r岷 quy岷縯 t芒m trong vi峄嘽 膽岷﹜ m岷h ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g khu t谩i 膽峄媙h c瓢 L峄檆 An B矛nh S啤n ph峄 v峄 cho d峄 谩n s芒n bay Qu峄慶 t岷 Long Th脿nh v峄沬 m峄 ti锚u trong th谩ng 4/2020 ph岷 kh峄焛 c么ng d峄 谩n.

B锚n c岷h 膽贸, nhi峄乽 tuy岷縩 cao t峄慶 c农ng 膽瓢峄 th煤c 膽岷﹜ tri峄僴 khai. Theo d峄 ki岷縩, cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u, t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 kho岷g 15.000 t峄 膽峄搉g, s岷 tri峄僴 khai d峄 ki岷縩 n膬m 2020. Vi峄嘽 tri峄僴 khai tuy岷縩 cao t峄慶 n脿y s岷 gi岷 t峄廰 谩p l峄眂 giao th么ng cho qu峄慶 l峄 51, g贸p ph岷 th煤c 膽岷﹜ ph谩t tri峄僴 kinh t岷 – x茫 h峄檌 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng tr锚n tuy岷縩.

C霉ng v峄沬 膽贸, cao t峄慶 B岷縩 L峄ヽ – Long Th脿nh 膽茫 thi c么ng 膽岷 80%, con 膽瓢峄漬g k岷縯 n峄慽 giao th瓢啤ng Mi峄乶 T芒y v脿 ph铆a T芒y Nam TP.HCM v峄 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u ch峄 c貌n 30km. M峄 ra m峄檛 c啤 h峄檌 ph谩t tri峄僴 m峄沬 cho B脿 R峄媋 – V农ng T脿u v脿 v霉ng 膼么ng Nam B峄?

鈥淰i峄嘽 tri峄僴 khai c谩c d峄 谩n tr峄峮g 膽i峄僲 nh瓢 cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u, B岷縩 L峄ヽ – Long Th脿nh, c谩c tr峄 膽瓢峄漬g 膽岷 n峄慽 v脿o s芒n bay Long Th脿nh hi峄噉 nay, s岷 t岷 l峄眂 h煤t cho c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽i峄乽 ch峄塶h ch铆nh s谩ch, 膽岷 t瓢 h岷 t岷g 膽岷 n峄慽, nh岷眒 k岷縯 n峄慽 v峄沬 s芒n bay t岷 膽脿 cho s峄 ph谩t tri峄僴. B锚n c岷h 膽贸, vi峄嘽 giao th瓢啤ng li锚n v霉ng, xuy锚n v霉ng c农ng tr峄 n锚n d峄 d脿ng h啤n gi峄痑. 膼i峄乽 n脿y t谩c 膽峄檔g m岷h m岷 t峄沬 s峄 ph谩t tri峄僴 n峄乶 kinh t岷 c峄 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng鈥? 么ng Tr岷 V膬n D农ng, T峄昻g gi谩m 膽峄慶 Tr瓢峄漬g Ph谩t Investment, nh岷璶 膽峄媙h.

T峄塶h BR-VT c农ng quy岷縯 t芒m th峄眂 hi峄噉 tuy岷縩 膽瓢峄漬g li锚n c岷g n峄慽 Ph煤 M峄 – Ph瓢峄沜 An (Nh啤n Tr岷h). 膼芒y l脿 d峄 谩n 膽瓢峄 tr么ng 膽峄 kh谩 nhi峄乽 do h矛nh th峄ヽ 膽岷 t瓢 m峄沬, t岷 c煤 h铆ch cho 膽岷 t瓢 h岷 t岷g giao th么ng giai 膽o岷 s岷痯 t峄沬.

Ti峄乵 n膬ng c峄 b岷 膽峄檔g s岷 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u

V峄沬 h脿ng lo岷 t铆n hi峄噓 t峄憈, v脿 nh峄痭g nh岷璶 膽峄媙h tr锚n, kh么ng ng岷 nhi锚n khi nhi峄乽 鈥溍磏g l峄沶鈥 膽茫 芒m th岷 v峄 gom 膽岷 Ph煤 M峄? B脿 R峄媋 – V农ng T脿u. N啤i 膽芒y, 膽瓢峄 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 膽谩nh gi谩 cao, kh么ng ch峄 b峄焛 h脿ng lo岷 c谩c c么ng tr矛nh h岷 t岷g, m脿 c貌n v矛 h峄 th峄憂g c岷g bi峄僴 膽茫 v脿 膽ang 膽瓢峄 t岷璸 trung 膽岷 t瓢 s岷 tr峄 th脿nh c岷g trung chuy峄僴 duy nh岷 ph铆a nam c峄 Vi峄噒 Nam.

Theo gi峄沬 chuy锚n m么n, t瓢啤ng lai 膽芒y s岷 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽岷 t脿u kinh t岷 c岷g bi峄僴 c峄 B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u v峄沬 s峄 l瓢峄g d芒n c瓢 t岷璸 trung 膽么ng, nhi峄乽 khu c么ng nghi峄噋 quy m么 l峄沶 v脿 c贸 nhi峄乽 tuy岷縩 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h 膽i ngang qua.

(P.V)

Xem th锚m:聽https://phucdienrealty.com/khu-dan-cu-golden-city-3/

Exit mobile version