Icon Collap

B岷痗 Ninh: D峄 谩n ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 kinh doanh, “c貌” 膽茫 b谩t nh谩o rao b谩n

Ng脿y 膽膬ng: 24/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – M峄檛 s峄 d峄 谩n khu 峄 t岷 B岷痗 Ninh 膽ang x芒y d峄眓g h岷 t岷g d峄 dang, c谩 bi峄噒 c贸 n啤i d峄玭g thi c么ng, nh瓢ng nhi峄乽 th么ng tin rao b谩n, l谩ch lu岷璽 b岷眓g h矛nh th峄ヽ h峄 膽峄搉g g贸p v峄憂 膽ang di峄卬 ra c么ng khai.

Ch峄 膽岷 t瓢 cam k岷縯 ch瓢a b谩n

Li锚n quan t峄沬 vi峄嘽 t膬ng c瓢峄漬g c么ng t谩c qu岷 l媒 Nh脿 n瓢峄沜 膽峄慽 v峄沬 c谩c d峄 谩n nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n, cu峄慽 th谩ng 6 v峄玜 qua, S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h B岷痗 Ninh 膽茫 c贸 v膬n b岷 膽峄 ngh峄 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 th峄眂 hi峄噉 b谩o c谩o c谩c n峄檌 dung li锚n quan t峄沬 ph谩p l媒 d峄 谩n, th峄眂 hi峄噉 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g v脿 kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷.聽

膼谩ng ch煤 媒, trong v膬n b岷 g峄璱 S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h B岷痗 Ninh, ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n Khu nh脿 峄 th么n Kh煤c To岷 (ph瓢峄漬g Kh煤c Xuy锚n, TP B岷痗 Ninh) l脿 C么ng ty c峄 ph岷 膽岷 t瓢 ATH Kinh B岷痗 do b脿 L岷 Ph瓢啤ng Lan l脿m gi谩m 膽峄慶 b谩o c谩o: D峄 谩n 膽瓢峄 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g tr锚n di峄噉 t铆ch kho岷g 5,4ha, v峄沬 t峄昻g 194 l么 膽岷 v脿 膽茫 l脿m 膽瓢峄 80% h岷 t岷g k峄 thu岷璽. Gi谩 tr煤ng 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 d峄 谩n n脿y l脿 71,7 t峄 膽峄搉g.

V峄 t矛nh h矛nh kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷, t岷 b谩o c谩o n脿y, C么ng ty c峄 ph岷 膽岷 t瓢 ATH Kinh B岷痗 n锚u r玫: “膼岷縩 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷, nh脿 膽岷 t瓢 膽ang ti岷縩 h脿nh thi c么ng h岷 t岷g k峄 thu岷璽 t岷 d峄 谩n. Hi峄噉 t岷, c么ng ty ch瓢a th峄眂 hi峄噉 vi峄嘽 kinh doanh b谩n h脿ng t岷 d峄 谩n”.

T瓢啤ng t峄? trong b谩o c谩o g峄璱 S峄 X芒y d峄眓g ng脿y 14/7, C么ng ty c峄 ph岷 膼峄ヽ Ph谩t Kinh B岷痗 – ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh – c农ng cho bi岷縯, hi峄噉 nh脿 膽岷 t瓢 膽茫 th峄眂 hi峄噉 膽岷 t瓢 h岷 t岷g 膽岷 65%. D峄 谩n c贸 196 l么 膽岷 th峄眂 hi峄噉 x芒y d峄眓g nh脿 峄 theo m岷玼 膽茫 膽瓢峄 duy峄噒.

B岷痗 Ninh: D峄 谩n ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 kinh doanh, c貌 膽茫 b谩t nh谩o rao b谩n - 1

D峄 谩n Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh x芒y d峄眓g h岷 t岷g d峄 dang sau 2 n膬m 膽瓢峄 giao 膽岷 (岷h: H脿 Phong).

T岷 b谩o c谩o n脿y, C么ng ty c峄 ph岷 膼峄ヽ Ph谩t Kinh B岷痗 cam k岷縯 v脿 ch峄媢 tr谩ch nhi峄噈 tr瓢峄沜 ph谩p lu岷璽: “Ch峄 huy 膽峄檔g v峄憂, kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 khi d峄 谩n 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 theo quy 膽峄媙h. Kh么ng 峄 quy峄乶 cho b岷 k峄 t峄 ch峄ヽ, c谩 nh芒n n脿o rao b谩n, k媒 h峄 膽峄搉g mua b谩n chuy峄僴 nh瓢峄g, cho thu锚 b岷 膽峄檔g s岷 khi ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 theo quy 膽峄媙h”.

Tr瓢峄沜 膽贸, Thanh tra t峄塶h B岷痗 Ninh 膽茫 c么ng b峄 k岷縯 lu岷璶 thanh tra 2 d峄 谩n tr锚n. C谩c k岷縯 lu岷璶 ch峄 ra nhi峄乽 vi ph岷 nh瓢: Doanh nghi峄噋 tr煤ng 膽岷 gi谩 膽岷 ch岷璵 n峄檖 ti峄乶 v脿o ng芒n s谩ch, cung c岷 h峄 s啤 t脿i li峄噓 thanh tra kh么ng 膽岷 膽峄? san l岷 m岷穞 b岷眓g, thi c么ng khi ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉鈥?/p>

D峄 谩n rao b谩n b谩t nh谩o

Ph岷 谩nh t峄沬聽D芒n tr铆, nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 cho bi岷縯, th峄漣 gian g岷 膽芒y h峄 c贸 媒 膽峄媙h mua 膽岷 t岷 TP B岷痗 Ninh, qua t矛m hi峄僽 th矛 膽瓢峄 m么i gi峄沬 t瓢 v岷 mua 膽岷 n峄乶 ph芒n l么 trong d峄 谩n Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh. Tuy nhi锚n, c谩c m么i gi峄沬 t瓢 v岷, v矛 d峄 谩n ch瓢a 膽峄 ph谩p l媒, do 膽贸 vi峄嘽 mua b谩n hi峄噉 t岷 ch峄 k媒 theo “h峄 膽峄搉g g贸p v峄憂” tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 ch峄 膽岷 t瓢.

B岷痗 Ninh: D峄 谩n ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 kinh doanh, c貌 膽茫 b谩t nh谩o rao b谩n - 2

Th么ng tin t瓢 v岷, rao b谩n c么ng khai xung quanh d峄 谩n (岷h: H脿 Phong).

Theo 膽贸, n岷縰 nh脿 膽岷 t瓢 ch岷 nh岷璶 mua th峄漣 膽i峄僲 n脿y, ph岷 tr岷 m峄檛 s峄 ti峄乶 ch锚nh so v峄沬 gi谩 trong h峄 膽峄搉g g贸p v峄憂 c峄 nh脿 膽岷 t瓢 tr瓢峄沜 膽贸 l锚n t峄沬 20 tri峄噓 膽峄搉g/m2, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 1,8-2 t峄 膽峄搉g/l么. 膼峄 m峄漣 ch脿o nh脿 膽岷 t瓢, nh峄痭g m么i gi峄沬 n脿y c农ng 膽瓢a ra h峄 膽峄搉g g贸p v峄憂, c贸 con d岷 c么ng ty nh岷璶 g贸p v峄憂.

C貌n theo ghi nh岷璶 c峄 D芒n tr铆, hi峄噉 t岷 d峄 谩n Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh 膽ang kh么ng c贸 ho岷 膽峄檔g x芒y d峄眓g. Trong 膽贸, c谩c h岷g m峄 x芒y d峄眓g h岷 t岷g c貌n d峄 dang… 聽

B岷痗 Ninh: D峄 谩n ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 kinh doanh, c貌 膽茫 b谩t nh谩o rao b谩n - 3

T岷 bi峄僴 gi峄沬 thi峄噓 d峄 谩n Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh c贸 ngay s峄 膽i峄噉 tho岷 c峄 “c貌 膽岷” (岷h: H脿 Phong).

Trong vai ng瓢峄漣 c贸 nhu c岷 mua 膽岷, PV 膽茫 li锚n h峄 v峄沬 m么i gi峄沬 theo s峄 膽i峄噉 tho岷 膽瓢峄 ghi c么ng khai, tr脿n lan khu v峄眂 quanh d峄 谩n n脿y. Th么ng tin t瓢 v岷 c峄 m么i gi峄沬 n脿y v峄 vi峄嘽 mua b谩n t岷 d峄 谩n kh谩 tr霉ng kh峄沺 v峄沬 n峄檌 dung ph岷 谩nh tr锚n.聽

C峄 th峄? theo m么i gi峄沬 t峄 nh岷璶 t锚n l脿聽H瓢ng t瓢 v岷, d峄 谩n Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh ch铆nh th峄ヽ m峄 b谩n t峄 ng脿y 19/3/2020 (tr瓢峄沜 khi S峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g t峄 ch峄ヽ H峄檌 ngh峄 x谩c 膽峄媙h m峄慶 gi峄沬 khu 膽岷 v脿 b脿n giao 膽岷 tr锚n th峄眂 膽峄媋 cho ch峄 膽岷 t瓢 ng脿y 30/3/2020 – PV). T峄昻g d峄 谩n c贸 202 l么 li峄乶 k峄 v脿 7 l么 bi峄噒 th峄?/a>.聽

B岷痗 Ninh: D峄 谩n ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 kinh doanh, c貌 膽茫 b谩t nh谩o rao b谩n - 4

膼a ph岷 di峄噉 t铆ch d峄 谩n Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh v岷玭 l脿 b茫i 膽岷 tr峄憂g nh瓢ng ho岷 膽峄檔g rao b谩n v岷玭 di峄卬 ra tr脿n lan, c么ng khai (岷h: H脿 Phong).

V峄 gi谩 b谩n, m么i gi峄沬 n脿y c农ng cho bi岷縯, nh峄痭g l么 li峄乶 k峄 m岷穞 膽瓢峄漬g qu峄慶 l峄 38 c贸 gi谩 b谩n kho岷g 65-66 tri峄噓 膽峄搉g/m2, t瓢啤ng 膽瓢啤ng kho岷g 5,9 t峄 膽峄搉g/l么 di峄噉 t铆ch 90m2; nh峄痭g l么 li峄乶 k峄 m岷穞 膽瓢峄漬g n峄檌 khu d峄 谩n dao 膽峄檔g t峄 43 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷縩 45 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Gi谩 b谩n tr锚n ch峄 m峄沬 l脿 ti峄乶 膽岷, ch瓢a c贸 ph铆 x芒y d峄眓g.聽

C农ng theo th么ng tin t瓢 v岷 c峄 m么i gi峄沬 n脿y, nh脿 膽岷 t瓢 v脿o ti峄乶 tr瓢峄沜 膽贸 膽茫 膽贸ng 膽岷縩 90% gi谩 tr峄 l么 膽岷. “N岷縰 ai mu峄憂 mua th峄漣 膽i峄僲 n脿y th矛 ph岷 mua l岷 c峄 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 c农. Ng瓢峄漣 mua m峄沬 s岷 膽瓢峄 ch峄 膽岷 t瓢 k媒 l岷 h峄 膽峄搉g v峄沬 gi谩 g峄慶 kho岷g 38 tri峄噓 膽峄搉g/m2, 膽峄慽 v峄沬 nh峄痭g l么 m岷穞 膽瓢峄漬g qu峄慶 l峄 38”, m么i gi峄沬 n贸i.聽

T瓢啤ng t峄? th么ng tin rao b谩n 膽岷 li峄乶 k峄 t岷 d峄 谩n 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g h岷 t岷g k峄 thu岷璽 khu nh脿 峄 th么n Kh煤c To岷 c农ng di峄卬 ra r岷 r峄 th峄漣 gian qua. Trong khi th峄眂 t岷? d峄 谩n v岷玭 ch瓢a ho脿n thi峄噉 h岷 t岷g.

Th么ng tin t峄沬 D芒n tr铆, Ph貌ng Qu岷 l媒 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 (S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h B岷痗 Ninh) kh岷硁g 膽峄媙h, d峄 谩n Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh v脿 d峄 谩n Khu nh脿 峄 th么n Kh煤c To岷 ch瓢a 膽瓢峄 c啤 quan th岷﹎ quy峄乶 cho ph茅p t峄 ch峄ヽ huy 膽峄檔g v峄憂, kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 h矛nh th脿nh trong t瓢啤ng lai theo quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽.聽

V峄 ti岷縩 膽峄 thi c么ng h岷 t岷g k峄 thu岷璽 t铆nh 膽岷縩 th谩ng 7, 膽啤n v峄 n脿y cho bi岷縯, khu nh脿 峄 th么n Kh煤c To岷 膽茫 x芒y d峄眓g 膽瓢峄 kho岷g 80%; Khu nh脿 峄 ph瓢峄漬g H岷 L末nh m峄沬 ch峄 膽岷 65%.聽

Li锚n quan t峄沬 ph岷 谩nh 2 d峄 谩n tr锚n 膽ang c贸 d岷 hi峄噓 huy 膽峄檔g v峄憂 tr谩i ph茅p, Ph貌ng Qu岷 l媒 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 khuy岷縩 ngh峄? ng瓢峄漣 d芒n ai c贸 b岷眓g ch峄﹏g v峄 c谩c h脿nh vi vi ph岷 c贸 th峄 g峄璱 cho 膽啤n v峄? T峄 膽贸, n岷縰 c贸 c啤 s峄? 膽啤n v峄 s岷 ph峄慽 h峄 c霉ng c谩c c啤 quan ch峄ヽ n膬ng ki峄僲 tra, x峄 ph岷 nghi锚m n岷縰 ph谩t hi峄噉 vi ph岷.聽

Theo lu岷璽 s瓢 Tr瓢啤ng Anh Tu岷 – Tr瓢峄焠g ban Ph谩p ch岷 Hi峄噋 h峄檌 B岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam, “h峄 膽峄搉g g贸p v峄憂”, “h峄 膽峄搉g vay v峄憂” l脿 m峄檛 trong nh峄痭g c谩ch “l谩ch lu岷璽” khi d峄 谩n ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 m峄 b谩n. H峄 膽峄搉g 膽瓢峄 k媒 gi峄痑 ch峄 膽岷 t瓢 v脿 m峄檛 c谩 nh芒n h峄 ph谩p, 膽煤ng ph谩p lu岷璽. Nh瓢ng r峄 ro s岷 n岷眒 v峄 ph铆a ng瓢峄漣 mua nh脿 theo h矛nh th峄ヽ n脿y l脿 ph岷 nhi峄乽.

“M峄檛 th峄眂 t岷 膽ang di峄卬 ra l脿 ng瓢峄漣 mua kh么ng n岷痬 v峄痭g nh峄痭g quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽, c啤 s峄 ph谩p l媒 c岷 thi岷縯 khi mua nh脿 膽峄 峄 ho岷穋 膽岷 t瓢 nh瓢ng th瓢峄漬g kh么ng tham v岷 lu岷璽 s瓢. D霉 kh谩ch h脿ng c贸 hi峄僽 c谩c quy 膽峄媙h c农ng c贸 th峄 kh么ng hi峄僽 h岷縯 c谩c v岷 膽峄 膽瓢峄 膽瓢a v脿o h峄 膽峄搉g mua b谩n, c啤 s峄 ph谩p l媒 kh么ng ch岷穞 ch岷 膽茫 膽岷﹜ kh谩ch h脿ng 膽岷縩 nh峄痭g r峄 ro.聽

膼峄 膽岷 b岷 quy峄乶 l峄, kh谩ch h脿ng ph岷 xem x茅t th岷璽 k峄 h峄 膽峄搉g mua b谩n c谩c 膽i峄乽 kho岷 nh瓢 thanh to谩n, th峄漣 h岷 b脿n giao, c谩c kho岷 ph岷 vi ph岷 h峄 膽峄搉g, tr谩ch nhi峄噈 c峄 ch峄 膽岷 t瓢, b岷 l茫nh ng芒n h脿ng, ngh末a v峄 c峄 kh谩ch h脿ng”, lu岷璽 s瓢 chia s岷?聽

Exit mobile version