Icon Collap

B脿 R峄媋 -V农ng T脿u: 鈥淟峄欌€ danh s谩ch 15 d峄 谩n tr峄峮g 膽i峄僲 2019 v脿 18 d峄 谩n l峄沶 膽ang k锚u g峄峣 膽岷 t瓢

Ng脿y 膽膬ng: 13/03/2019 - T谩c gi岷? Phucdienrealty
UBND t峄塶h B脿 R峄媋 -V农ng T脿u v峄玜 g峄璱 c么ng v膬n h峄廰 t峄慶 y锚u c岷 c谩c s峄?ng脿nh b谩o c谩o nhanh t矛nh h矛nh tri峄僴 khai c谩c d峄 谩n tr峄峮g 膽i峄僲 tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h. V膬n b岷 h峄廰 t峄慶 n脿y 鈥渢i岷縯 l峄欌€ danh s谩ch 15 d峄 谩n tr峄峮g 膽i峄僲 m脿 B脿 R峄媋 -V农ng T脿u s岷 膽岷 t瓢 trong n膬m 2019 g峄搈:

膼瓢峄漬g Long S啤n 鈥 C谩i M茅p, th脿nh ph峄 V农ng T脿u v脿 th峄 x茫 Ph煤 M峄?/p>

C岷 Ph瓢峄沜 An, th峄 x茫 Ph煤 M峄?/p>

膼瓢峄漬g 991B, th峄 x茫 Ph煤 M峄?/p>

Ch峄塶h trang khu C么ng vi锚n B脿u Sen, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

Khu c么ng vi锚n v膬n h贸a th峄 thao B脿u Tr农ng, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

D峄 谩n n岷 v茅t v脿 t谩i thi岷縯 h岷 t岷g khu v峄眂 k锚nh B岷縩 膼矛nh, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

膼瓢峄漬g cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u

Khu B茫i Ngang – Long H岷, huy峄噉 Long 膼i峄乶

Ch峄塶h trang tr峄 膽瓢峄漬g Th霉y V芒n v脿 khu v峄眂 B茫i Sau, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

S芒n bay c峄 峄憂g, huy峄噉 C么n 膼岷

C谩c tr峄 膽瓢峄漬g ngang cho th脿nh ph峄 V农ng T脿u (膽瓢峄漬g Nguy峄卬 H峄痷 C岷h)

Tr瓢峄漬g b岷痭 Lam S啤n, th峄 x茫 Ph煤 M峄?/p>

C峄 C么ng nghi峄噋 Ph瓢峄沜 Th岷痭g, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

S芒n bay G貌 G膬ng, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

Trung t芒m Ki峄僲 tra chuy锚n ng脿nh t岷璸 trung khu v峄眂 c岷g C谩i M茅p – Th峄 V岷, th峄 x茫 Ph煤 M峄?/p>

Ngo脿i ra v膬n b岷 c貌n nh岷痗 膽岷縩 danh s谩ch 18 d峄 谩n m脿 t峄塶h B脿 R峄媋 -V农ng T脿u 膽ang k锚u g峄峣 膽岷 t瓢 g峄搈:

Khu v瓢峄漬 th煤 hoang d茫 Safari, huy峄噉 Xuy锚n M峄檆

Khu 膽岷 Paradise, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

D峄 谩n Saigon Atlantis, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

B脿 R峄媋 -V农ng T脿u: 鈥淟峄欌€ danh s谩ch 15 d峄 谩n tr峄峮g 膽i峄僲 2019 v脿 18 d峄 谩n l峄沶 膽ang k锚u g峄峣 膽岷 t瓢

Khu 膽么 th峄 G貌 G膬ng, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

D峄 谩n th脿nh ph峄 gi谩o d峄 t岷 c峄 nh脿, 膽岷 s峄 3, 膽瓢峄漬g Tr瓢啤ng C么ng 膼峄媙h, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

D峄 谩n Times Square t岷 c峄 nh脿, 膽岷 s峄 5, g贸c 膽瓢峄漬g L锚 H峄搉g Phong – Nguy峄卬 Th谩i H峄峜, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

Khu 膽岷 nh岷璶 chuy峄僴 nh瓢峄g t峄 Ng芒n h脿ng C么ng Th瓢啤ng Vi峄噒 Nam, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

D峄 谩n Ch铆 Linh, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

Khu v峄眂 M农i Nghinh Phong, th脿nh ph峄 V农ng T脿u

D峄 谩n An H岷, huy峄噉 C么n 膼岷

D峄 谩n s芒n bay chuy锚n d霉ng c峄 C么ng ty TNHH D峄 谩n H峄 Tr脿m, huy峄噉 膼岷 膼峄?/a>

Khu du l峄媍h N煤i Dinh, th脿nh ph峄 B脿 R峄媋

Khu T芒y Nam, th脿nh ph峄 B脿 R峄媋

Khu du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g C峄 May, th脿nh ph峄 B脿 R峄媋

Khu trung t芒m Logistics C谩i M茅p H岷? th峄 x茫 Ph煤 M峄?/p>

C谩c d峄 谩n 膽i峄噉 kh铆, th峄 x茫 Ph煤 M峄 v脿 th脿nh ph峄 V农ng T脿u

C谩c d峄 谩n n么ng nghi峄噋 峄﹏g d峄g c么ng ngh峄 cao, huy峄噉 Ch芒u 膼峄ヽ v脿 huy峄噉 Xuy锚n M峄檆

C谩c d峄 谩n k锚u g峄峣 x茫 h峄檌 h贸a l末nh v峄眂 gi谩o d峄, y t岷? s峄 nghi峄噋, ch峄? ph峄 v峄 c峄檔g 膽峄搉g鈥?/p>

Exit mobile version