Icon Collap

Aria V农ng T脿u: 鈥楪i岷 kh谩t鈥 nhu c岷 ngh峄 d瓢峄g v脿 膽岷 t瓢 c岷h TP.HCM

Ng脿y 膽膬ng: 11/12/2019 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

T峄峚 l岷 v峄 tr铆 膽峄檆 t么n v脿 s峄 h峄痷 h啤n 400m 膽瓢峄漬g b峄 bi峄僴, Aria V农ng T脿u Hotel & Resort l脿 phi锚n b岷 gi峄沬 h岷 膽岷痶 gi谩, ch峄 147 c膬n h峄?/a> theo phong c谩ch thi岷縯 k岷 dung h貌a v峄沬 thi锚n nhi锚n v脿 膽岷璵 ch岷 ngh峄 d瓢峄g.

膼岷穋 quy峄乶 t峄 s峄 ri锚ng bi峄噒 v脿 gi峄沬 h岷

S峄 h峄痷 v峄 tr铆 ngay trung t芒m th脿nh ph峄 V农ng T脿u, c谩ch TP.HCM h啤n m峄檛 gi峄 di chuy峄僴, Aria V农ng T脿u Hotel & Resort tr峄 th脿nh ch峄憂 an y锚n 膽峄 鈥渟岷鈥 膽岷 n膬ng l瓢峄g t铆ch c峄眂, t岷 c岷 gi谩c c芒n b岷眓g v脿 t岷璶 h瓢峄焠g t峄玭g ph煤t gi芒y qu媒 gi谩 c峄 cu峄檆 s峄憂g.
Kh么ng gi峄憂g nh瓢 m峄檛 khu ngh峄 d瓢峄g d脿nh cho s峄 膽么ng, Aria V农ng T脿u l脿 phi锚n b岷 gi峄沬 h岷 膽岷痶 gi谩 膽瓢峄 quy ho岷h trong kh么ng gian resort ri锚ng t瓢, ch峄 v峄沬 147 c膬n h峄 du l峄媍h bi峄僴 bao quanh b峄焛 thi锚n nhi锚n xanh m谩t v脿 trong l脿nh. V脿 膽岷穋 bi峄噒 h啤n, d峄 谩n 么m tr峄峮 400m 膽瓢峄漬g b峄 bi峄僴, 膽芒y l脿 膽i峄僲 nh岷 n峄昳 b岷璽 nh岷 gi煤p ch峄 nh芒n h瓢峄焠g tr峄峮 t岷 nh矛n h瓢峄沶g bi峄僴 xanh m谩t c峄 th脿nh ph峄 V农ng T脿u.
Tr锚n t峄昻g di峄噉 t铆ch 膽岷 7,6 ha, Aria V农ng T脿u d脿nh 70% cho kh么ng gian xanh th岷 c峄 – m岷穞 n瓢峄沜 c霉ng c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g v脿 膽岷穋 bi峄噒 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g ch瓢a 膽岷 23%. N岷眒 tr锚n 膽瓢峄漬g D5, m峄檛 trong nh峄痭g cung 膽瓢峄漬g 膽岷筽 nh岷 c峄 th脿nh ph峄 bi峄僴, Aria V农ng T脿u mang phong c谩ch ki岷縩 tr煤c r峄檔g m峄 t峄慽 膽a v脿 giao h貌a v峄沬 thi锚n nhi锚n. V峄沬 thi岷縯 k岷 ph贸ng kho谩ng, m峄梚 c膬n h峄 t岷 Aria V农ng T脿u 膽峄乽 s峄 h峄痷 h峄 th峄憂g c峄璦 k铆nh l霉a r峄檔g c霉ng khu ban c么ng th么ng tho谩ng, gi煤p ch峄 nh芒n chi锚m ng瓢峄g tr峄峮 v岷筺 c岷h s岷痗 thi锚n nhi锚n v脿 h瓢峄焠g tr峄峮 谩nh n岷痭g v脿 l脿n gi贸 m谩t t峄 bi峄僴. V脿 ch峄 c岷 b瓢峄沜 ra ban c么ng, ch峄 nh芒n 膽茫 c贸 th峄 t岷璶 h瓢峄焠g b矛nh minh r岷g r峄 tr锚n th脿nh ph峄 bi峄僴 m峄梚 s谩ng s峄沵.

Tr峄 th脿nh ch峄 nh芒n c峄 ng么i nh脿 5 sao

膼瓢峄 v铆 nh瓢 vi锚n ng峄峜 qu媒 c峄 bi峄僴, Aria V农ng T脿u l脿 膽铆ch 膽岷縩 cho c谩c gia ch峄 y锚u th铆ch s峄 ri锚ng t瓢, b矛nh y锚n v脿 ho脿n h岷 膽岷縩 t峄玭g chi ti岷縯. Nh峄痭g ti峄噉 铆ch 膽岷硁g c岷 v脿 xa x峄 tr瓢峄沜 nay ch峄 c贸 t岷 c谩c khu ngh峄 d瓢峄g v脿 kh谩ch s岷 5 sao, nay 膽峄乽 c贸 th峄 t矛m th岷 t岷 Aria V农ng T脿u.
膼瓢峄 xem l脿 ng么i nh脿 th峄 hai 膽谩ng s峄憂g, Aria V农ng T脿u cung c岷 cho ch峄 nh芒n h峄 th峄憂g d峄媍h v峄 v脿 ti峄噉 铆ch ngh峄 d瓢峄g 膽岷硁g c岷 g峄搈: c么ng vi锚n b峄憂 m霉a, qu岷g tr瓢峄漬g bi峄僴, h峄 b啤i Dolphin, Sky Bar, spa th瓢 gi茫n, khu v峄眂 BBQ… V脿 膽岷穋 bi峄噒 h啤n, 膽芒y l脿 d峄 谩n duy nh岷 t岷 V农ng T脿u 膽瓢峄 c岷 ph茅p x芒y d峄眓g c岷 t矛nh y锚u d脿i h啤n 100m. V峄沬 v峄 tr铆 t峄峚 l岷 t岷 b茫i bi峄僴 膽岷筽 nh岷 V农ng T脿u, 膽芒y ch岷痗 ch岷痭 s岷 l脿 膽i峄僲 膽岷縩, bi峄僽 t瓢峄g 膽岷穋 s岷痗 v脿 n峄昳 b岷璽 thu h煤t h脿ng tri峄噓 du kh谩ch khi gh茅 th膬m th脿nh ph峄 bi峄僴.
Ngo脿i ra, m峄梚 c膬n h峄 c峄 d峄 谩n Aria V农ng T脿u 膽峄乽 膽瓢峄 ch膬m ch煤t t峄 m峄 v脿 ho脿n h岷 v峄沬 vi峄嘽 trang b峄 tr峄峮 b峄 g贸i n峄檌 th岷 鈥 膽i峄噉 m谩y cho nh峄痭g c瓢 d芒n s峄憂g t岷 膽芒y. Theo 膽贸, nh峄痭g 鈥渢h瓢峄g kh谩ch鈥 s岷 膽瓢峄 b脿n giao 膽岷 膽峄 n峄檌 th岷 cao c岷 g峄搈 b脿n gh岷 sofa, tivi, t峄 l岷h, t峄 qu岷 谩o, gi瓢峄漬g ng峄? b脿n 膬n鈥 v脿 to脿n b峄 c谩c thi岷縯 b峄 膽峄乽 膽岷縩 t峄 c谩c th瓢啤ng hi峄噓 n峄昳 ti岷縩g.
S峄 h峄痷 h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch hi峄噉 膽岷 nh瓢ng Aria V农ng T脿u 膽ang 膽瓢峄 gi峄沬 thi峄噓 v峄沬 gi谩 40 tri峄噓 膽峄搉g/m2 (ch瓢a VAT), ph瓢啤ng th峄ヽ thanh to谩n 膽峄 1 ch峄 30%. 膼岷穋 bi峄噒, d峄 谩n Aria V农ng T脿u 膽瓢峄 ng芒n h脿ng HD Bank b岷 l茫nh cho vay l锚n 膽岷縩 60% gi谩 tr峄 s岷 ph岷﹎ trong 20 n膬m v峄沬 l茫i su岷 v么 c霉ng 瓢u 膽茫i. V峄沬 nh峄痭g l峄 th岷 n脿y ch峄 nh芒n ho脿n to脿n c贸 th峄 t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g k峄 ngh峄 d瓢峄g ng岷痭 h岷, b锚n c岷h 膽贸 c贸 th峄 khai th谩c cho thu锚 膽峄 sinh l峄漣.
鈥淗脿ng lo岷 ti峄噉 铆ch 膽瓢峄 膽岷 t瓢 b脿i b岷, n岷眒 trong khu ngh峄 d瓢峄g 膽瓢峄 quy ho岷h ri锚ng t瓢 膽岷硁g c岷 ngay b锚n bi峄僴 c霉ng v峄沬 h峄 th峄憂g b脿n giao tr峄峮 v岷筺 n峄檌 th岷, Aria V农ng T脿u l脿 l峄盿 ch峄峮 ho脿n h岷, 膽峄搉g th峄漣 c农ng l脿 m峄檛 b脿i to谩n an c瓢 t峄慽 瓢u. Trong b峄慽 c岷h du l峄媍h V农ng T脿u 膽ang ph谩t tri峄僴 m岷h, gi谩 膽岷 峄 膽芒y c农ng 膽ang t膬ng cao theo s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 h岷 t岷g, th矛 s峄 h峄痷 Aria V农ng T脿u ch铆nh l脿 m峄檛 k锚nh sinh l峄 ti峄乵 n膬ng v脿 b峄乶 v峄痭g鈥? kh谩ch h脿ng Ng峄峜 Kh谩nh chia s岷?
Tham kh岷 Chi ti岷縯: https://phucdienrealty.com/aria-vung-tau-hotel-resort-thong-tin-chi-tiet/
Exit mobile version