Icon Collap

6 m岷筼 khi岷縩 nh脿 b岷縫 v峄玜 膽岷筽 v峄玜 g峄峮 g脿ng

Ng脿y 膽膬ng: 04/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – T峄慽 瓢u h贸a kh么ng gian nh峄 膽峄 v峄玜 膽谩p 峄﹏g c么ng n膬ng s峄 d峄g, v峄玜 膽岷 b岷 t铆nh th岷﹎ m峄 lu么n l脿 b脿i to谩n 膽au 膽岷 c峄 kh么ng 铆t ng瓢峄漣. D瓢峄沬 膽芒y l脿 6 m岷筼 s岷痯 x岷縫 nh脿 b岷縫 b岷 c贸 th峄 tham kh岷.

L媒 thuy岷縯 v峄 “tam gi谩c v脿ng” hay “tam gi谩c l脿m vi峄嘽 trong b岷縫” 膽茫 膽瓢峄 h矛nh th脿nh c谩ch 膽芒y 100 n膬m nh瓢ng v岷玭 c贸 gi谩 tr峄 v脿 h峄痷 铆ch trong vi峄嘽 x谩c 膽峄媙h b峄 c峄 v脿 t峄 ch峄ヽ trong kh么ng gian n岷 膬n.

V峄 c啤 b岷, 3 y岷縰 t峄 ch铆nh c岷 th脿nh n锚n nh脿 b岷縫 c岷 膽瓢峄 膽岷穞 峄 m峄梚 膽岷 c峄 tam gi谩c 膽贸 l脿 b峄搉 r峄璦, t峄 l岷h v脿 b岷縫 n岷, v峄沬 c谩c ch峄ヽ n膬ng t瓢啤ng 峄﹏g l脿 d峄峮 d岷筽, l瓢u tr峄 v脿 n岷 n瓢峄沶g. Theo nguy锚n t岷痗 n脿y, m峄梚 c岷h c峄 h矛nh tam gi谩c c贸 膽峄 d脿i kho岷g 1,2 – 2,7 m, v脿 chu vi t峄 3,96 m 膽岷縩 8 m.

Tr锚n th峄眂 t岷? kh么ng ph岷 l煤c n脿o b岷 c农ng c贸 th峄 膽o 膽岷 膽瓢峄 k铆ch th瓢峄沜 v脿 谩p d峄g t峄 l峄 l媒 t瓢峄焠g 膽峄 th峄眂 hi峄噉 ki峄僽 nh脿 b岷縫 n脿y, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 khi thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷 c贸 k铆ch th瓢峄沜 ng脿y c脿ng tinh g峄峮. Tuy nhi锚n, c贸 nhi峄乽 c谩ch kh谩c nhau 膽峄 l脿m cho c谩c ho岷 膽峄檔g h脿ng ng脿y tr峄 n锚n hi峄噓 qu岷 h啤n ngay c岷 trong nh峄痭g c膬n b岷縫 ch岷璽 h岷筽. D瓢峄沬 膽芒y l脿 m峄檛 s峄 g峄 媒 gi煤p t峄慽 膽a h贸a kh么ng gian c膬n b岷縫 c峄 b岷.

膼岷 t瓢 v脿o t峄 b岷縫

C贸 r岷 nhi峄乽 lo岷 膽峄 d霉ng v脿 d峄g c峄 c岷 thi岷縯 膽瓢峄 s峄 d峄g vi峄嘽 n岷 n瓢峄沶g. C谩c v岷璽 d峄g d霉ng 膽峄 x峄 l媒 th峄眂 ph岷﹎ ho岷穋 b脿y bi峄噉 m贸n 膬n c贸 th峄 s岷 chi岷縨 r岷 nhi峄乽 di峄噉 t铆ch trong kh么ng gian tr锚n b脿n b岷縫 n岷縰 b岷 kh么ng c贸 n啤i l瓢u tr峄 th铆ch h峄.

6 m岷筼 khi岷縩 nh脿 b岷縫 v峄玜 膽岷筽 v峄玜 g峄峮 g脿ng - 1

T峄 b岷縫 l脿 n啤i l瓢u tr峄 tuy峄噒 v峄漣 gi煤p c膬n b岷縫 lu么n g峄峮 g脿ng (岷h: Spruce).

Do 膽贸, b谩t 膽末a, ch岷, 膽末a, th峄泃 v脿 th岷璵 ch铆 c岷 c谩c thi岷縯 b峄 n岷 n瓢峄沶g n锚n 膽瓢峄 c岷 trong t峄 khi kh么ng s峄 d峄g 膽岷縩. N岷縰 c膬n b岷縫 nh脿 b岷 c贸 di峄噉 t铆ch nh峄? b岷 n锚n t岷璶 d峄g t峄玭g b峄 m岷穞, g贸c v脿 c峄璦 c贸 s岷祅 膽峄 l瓢u tr峄 nh峄痭g v岷璽 d峄g n脿y.

C脿ng nhi峄乽 ng膬n k茅o c脿ng t峄憈

Ng膬n k茅o l脿 n啤i tuy峄噒 v峄漣 膽峄 s岷痯 x岷縫 c谩c v岷璽 d峄g nh峄 h啤n trong ph貌ng b岷縫 nh瓢 dao, k茅o, th矛a, d末a, 膽农a, v脿 nhi峄乽 th峄 kh谩c. Tuy nhi锚n, n岷縰 qu谩 nhi峄乽 膽峄 膽瓢峄 膽岷穞 l锚n m脿 kh么ng c贸 s峄 s岷痯 x岷縫 h峄 l媒 th矛 c谩c ng膬n k茅o c农ng c贸 th峄 tr峄 n锚n h峄梟 膽峄檔.

6 m岷筼 khi岷縩 nh脿 b岷縫 v峄玜 膽岷筽 v峄玜 g峄峮 g脿ng - 2

Ng膬n k茅o th铆ch h峄 膽峄 l瓢u tr峄 d峄g c峄 c贸 k铆ch th瓢峄沜 nh峄 (岷h: Family Handyman).

膼峄 kh岷痗 ph峄 膽i峄乽 n脿y, b岷 n锚n s峄 d峄g t峄 膽瓢峄 chia nhi峄乽 ng膬n nh峄 s岷 gi煤p d峄 d脿ng s岷痯 x岷縫 v岷璽 d峄g v脿 m峄峣 th峄 s岷 ng膬n n岷痯 h啤n.

Kh么ng gian m峄?/strong>

H茫y 膽峄 nh峄痭g v岷璽 d峄g hay 膽瓢峄 s峄 d峄g nh瓢 c谩c l峄 gia v峄 trong t岷 tay c峄 b岷 tr锚n c谩c gi谩 m峄 hay k峄 treo. 膼i峄乽 n脿y gi煤p b岷 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 c么ng s峄ヽ do kh么ng ph岷 m峄 c峄璦 hay ng膬n k茅o v峄沬 b脿n tay b岷﹏ v脿 kh么ng ph岷 lo th峄ヽ 膬n b峄 ch谩y kh茅t.

6 m岷筼 khi岷縩 nh脿 b岷縫 v峄玜 膽岷筽 v峄玜 g峄峮 g脿ng - 3

K峄 m峄 gi煤p b岷 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian trong qu谩 tr矛nh n岷 n瓢峄沶g (岷h: Spruce).

H茫y treo 膽峄

Kh么ng gian ph貌ng b岷縫 膽貌i h峄廼 ph岷 th瓢峄漬g xuy锚n 膽瓢峄 lau d峄峮. V矛 v岷瓂, h茫y c峄 g岷痭g treo c谩c d峄g c峄 v峄 sinh b岷眓g m贸c thay v矛 膽峄 ch煤ng d峄盿 v脿o t瓢峄漬g ho岷穋 s脿n nh脿. Tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c贸 nh峄痭g s岷 ph岷﹎ ti峄噉 l峄 膽峄 treo c谩c v岷璽 d峄g, gi煤p gi峄 kh么ng gian nh脿 b岷縫 c峄 b岷 tr么ng g峄峮 g脿ng, ng膬n n岷痯.

6 m岷筼 khi岷縩 nh脿 b岷縫 v峄玜 膽岷筽 v峄玜 g峄峮 g脿ng - 4

H茫y treo d峄g c峄 d峄峮 d岷筽 thay v矛 d峄盿 v脿o t瓢峄漬g 膽峄 t峄慽 瓢u h贸a kh么ng gian, 膽峄搉g th峄漣 gi峄 b岷縫 tr么ng ng膬n n岷痯 (岷h: Cortesia de peka-system).

B岷 c贸 th峄 treo ch煤ng sau c峄璦 ra v脿o, gi煤p gi岷 ph贸ng kh么ng gian 膽峄 b岷 d峄 d脿ng di chuy峄僴 trong ph貌ng b岷縫.

K峄 v脿 b脿n c贸 b谩nh xe

Trong m峄檛 kh么ng gian ch岷璽 h岷筽, c谩c k峄 b脿n c贸 b谩nh xe s岷 l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 膽谩ng 膽峄 b岷 c芒n nh岷痗. B岷 c贸 th峄 di chuy峄僴 ch煤ng d峄 d脿ng 膽岷縩 b岷 c峄 膽芒u t峄 nh脿 b岷縫 ra ph貌ng kh谩ch, v脿 sau 膽贸 c贸 th峄 g岷 v脿 c岷 膽i khi kh么ng s峄 d峄g.

6 m岷筼 khi岷縩 nh脿 b岷縫 v峄玜 膽岷筽 v峄玜 g峄峮 g脿ng - 5

K峄 b脿n c贸 b谩nh xe r岷 ti峄噉 d峄g cho c膬n b岷縫 (岷h: Cortesia de Kriptonite).

B峄 d峄g c峄?/strong>

S峄 ti峄噉 l峄 l脿 膽i峄乽 r岷 quan tr峄峮g trong c膬n b岷縫. V矛 v岷瓂, b岷 c贸 th峄 c芒n nh岷痗 s峄 d峄g c谩c b峄 d峄g c峄 b峄焛 ch煤ng 膽岷 膽峄 c谩c v岷璽 d峄g c岷 thi岷縯 v脿 c霉ng m峄檛 ki峄僽 d谩ng. C谩c b峄 d峄g c峄 r岷 膽a d岷g v峄 v岷璽 li峄噓, thi岷縯 k岷 v脿 gi谩 c岷?

6 m岷筼 khi岷縩 nh脿 b岷縫 v峄玜 膽岷筽 v峄玜 g峄峮 g脿ng - 6

B峄 d峄g c峄 mang l岷 s峄 ti峄噉 l峄 cho vi峄嘽 b岷縫 n煤c (岷h: Cortesia de bulthaup).

Hi峄僽 膽瓢峄 膽岷穋 膽i峄僲 c峄 t峄玭g kh么ng gian trong ng么i nh脿 l脿 m峄檛 膽i峄乽 quan tr峄峮g 膽峄 c贸 m峄檛 thi岷縯 k岷 th脿nh c么ng. B岷縫 l脿 kh么ng gian m脿 m峄梚 m2 膽峄乽 ph岷 膽瓢峄 c芒n nh岷痗 k峄 l瓢峄g. M岷穋 d霉 nh峄痭g m岷筼 n脿y c贸 v岷 膽啤n gi岷 nh瓢ng ch煤ng c贸 th峄 t岷 ra s峄 kh谩c bi峄噒 l峄沶 trong qu谩 tr矛nh chu岷﹏ b峄 b峄痑 膬n ho岷穋 trong th贸i quen h脿ng ng脿y c峄 b岷 t岷 kh么ng gian quan tr峄峮g n脿y.

Exit mobile version