Icon Collap

6 l媒 do h脿ng 膽岷 h岷 d岷玭 nh脿 膽岷 t瓢 c峄 d峄 谩n Thanh Long Bay

Ng脿y 膽膬ng: 29/06/2019 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

Ph谩p l媒 r玫 r脿ng – s峄 h峄痷 v末nh vi峄卬, v峄 th岷 2 m岷穞 ti峄乶 hi岷縨 c贸, c霉ng v峄沬 nh峄痭g 瓢u th岷 h岷 d岷玭 t峄 quy m么, ki岷縩 tr煤c v脿 h脿ng ng脿n ti峄噉 铆ch c峄 d峄 谩n鈥 l脿 nh峄痭g 膽i峄僲 h岷 d岷玭 h脿ng 膽岷 膽峄慽 v峄沬 nh脿 膽岷 t瓢 c峄 Thanh Long Bay – Qu岷 th峄 ngh峄 d瓢峄g & trung t芒m th峄 thao bi峄僴 qu峄慶 t岷? 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 b峄焛 T岷璸 膽o脿n Nam Group.

1. T脿i s岷 bi峄僴 hi岷縨 c贸, ph谩p l媒 r玫 r脿ng – s峄 h峄痷 v末nh vi峄卬

Trong b峄慽 c岷h nhi峄乽 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 l峄沶 b峄 鈥渢u媒t c貌i鈥 t岷 B矛nh Thu岷璶 v矛 v岷 膽峄 ph谩p l媒, d峄 谩n Thanh Long Bay (H貌n Lan, B矛nh Thu岷璶) thu h煤t nhi峄乽 s峄 ch煤 媒 c峄 gi峄沬 膽岷 t瓢 nh峄 ph谩p l媒 r玫 r脿ng v脿 uy t铆n c峄 ch峄 膽岷 t瓢 Nam Group 鈥 膽啤n v峄 ti锚n phong v峄沬 c谩c d峄 谩n ngh峄 d瓢峄g 膽峄檆 膽谩o, c霉ng c谩c 膽峄慽 t谩c thi岷縯 k岷? qu岷 l媒, v岷璶 h脿nh c贸 th瓢啤ng hi峄噓 h脿ng 膽岷 th岷 gi峄沬.

膼芒y l脿 c啤 h峄檌 hi岷縨 hoi 膽峄 s峄 h峄痷 v末nh vi峄卬 m峄檛 t脿i s岷 ngh峄 d瓢峄g b锚n v峄媙h bi峄僴 thi锚n nhi锚n tuy峄噒 膽岷筽, v峄沬 b茫i bi峄僴 d脿i v脿 膽岷筽 nh岷 khu v峄眂, v脿 膽瓢峄 膽岷 t瓢 nghi锚m t煤c t峄 ch峄 膽岷 t瓢 v脿 膽峄慽 t谩c.

2. V峄 tr铆 2 m岷穞 ti峄乶 鈥 鈥溎慽峄僲 n峄慽 li锚n ho脿n鈥 c谩c th岷痭g c岷h B矛nh Thu岷璶

S峄 h峄痷 v峄 tr铆 膽岷穋 bi峄噒 瓢u th岷 v峄沬 2 m岷穞 ti峄乶: m岷穞 ti峄乶 bi峄僴 d脿i 1.7 km v脿 m岷穞 ti峄乶 tr峄 膽瓢峄漬g ven bi峄僴 qu峄慶 gia d脿i h啤n 1 km, Thanh Long Bay l脿 d峄 谩n hi岷縨 c贸 s峄 h峄痷 v峄媙h bi峄僴 ri锚ng bi峄噒, mang 膽岷縩 kh么ng gian ngh峄 d瓢峄g y锚n b矛nh, ho脿 quy峄噉 v峄沬 thi锚n nhi锚n, nh瓢ng v岷玭 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 vui ch啤i, gi岷 tr铆, 岷﹎ th峄眂 v脿 ph谩t tri峄僴 th瓢啤ng m岷.

C谩ch Phan Thi岷縯 ch峄 20 ph煤t di chuy峄僴, Thanh Long Bay c农ng l脿 膽i峄僲 n峄慽 鈥渓i锚n ho脿n鈥 鈥 trung t芒m c峄 c谩c th岷痭g c岷h n峄昳 ti岷縩g c峄 B矛nh Thu岷璶 nh瓢: ng峄峮 h岷 膽膬ng m农i K锚 G脿 120 tu峄昳, dinh Th岷 Thi岷縨 n峄昳 ti岷縩g 峄 La Gi, n煤i T脿 C煤 v峄沬 ch霉a Linh S啤n Tr瓢峄漬g Th峄 v脿 t瓢峄g Ph岷璽 n岷眒 d脿i nh岷 膼么ng Nam 脕鈥?/p>

D峄 谩n s岷 c脿ng 膽岷痶 gi谩 khi tuy岷縩 膽瓢峄漬g cao t峄慶 D岷 Gi芒y- Phan Thi岷縯 膽瓢峄 膽瓢a v脿o s峄 d峄g v脿o n膬m 2020, r煤t ng岷痭 th峄漣 gian di chuy峄僴 t峄 TPHCM 膽岷縩 Thanh Long Bay xu峄憂g c貌n 2 gi峄 di chuy峄僴.

3. Ki岷縩 tr煤c xanh 膽峄檆 膽谩o – n啤i cu峄檆 s峄憂g giao ho脿 v峄沬 thi锚n nhi锚n

膼i峄僲 thu h煤t c谩c nh脿 膽岷 t瓢 v脿 c谩c 膽峄慽 t瓢峄g 膽ang t矛m ki岷縨 m峄檛 “second home鈥 鈥搉g么i nh脿 th峄 hai v峄沬 kh么ng gian ngh峄 d瓢峄g th峄眂 s峄? 膽贸 l脿 t峄 t芒m huy岷縯 c峄 ch峄 膽岷 t瓢, quy岷縯 t芒m 膽瓢a Thanh Long Bay tr峄 th脿nh m峄檛 鈥渢hi锚n 膽瓢峄漬g ngh峄 d瓢峄g xanh b锚n v峄媙h bi峄僴鈥 膽煤ng ngh末a, v脿 ghi danh tr锚n b岷 膽峄 du l峄媍h th岷 gi峄沬.

膼i峄乽 n脿y 膽瓢峄 th峄 hi峄噉 trong cam k岷縯 c峄 ch峄 膽岷 t瓢 v峄 b岷 v峄 m么i tr瓢峄漬g – h峄 sinh th谩i bi峄僴, t么n vinh v膬n ho谩 b岷 膽峄媋 v峄沬 m峄檛 ki岷縩 tr煤c xanh b峄乶 v峄痭g.

鈥淭r岷 cho thi锚n nhi锚n nh峄痭g g矛 膽茫 l岷 c峄 thi锚n nhi锚n鈥 v脿 鈥渒h么ng b锚-t么ng h贸a鈥? l脿 gi谩 tr峄 c峄憈 l玫i trong thi岷縯 k岷 c峄 Ki岷縩 tr煤c s瓢 tr瓢峄焠g Nguy峄卬 Ho脿ng M岷h 鈥撀 ng瓢峄漣 膽茫 chinh ph峄 nhi峄乽 gi岷 th瓢峄焠g qu峄慶 t岷 v峄 ki岷縩 tr煤c, nh脿 s谩ng l岷璸 MIA Design Studio. To脿n b峄 kh么ng gian c峄 Thanh Long Bay 膽峄乽 ng岷璸 tr脿n m岷g xanh 膽瓢峄 瓢啤m tr峄搉g t峄 th岷 th峄眂 v岷璽 t峄 nhi锚n t岷 v峄媙h bi峄僴 H貌n Lan.

4. S峄 k岷縯 h峄 t脿i ba gi峄痑 v膬n ho谩 b岷 膽峄媋 v脿o ki岷縩 tr煤c

L岷 c岷 h峄﹏g t峄 ch铆nh con ng瓢峄漣 v脿 v膬n ho谩 B矛nh Thu岷璶, ki岷縩 tr煤c s瓢 Nguy峄卬 Ho脿ng M岷h 膽茫 mang v膬n ho谩 b岷 膽峄媋 v脿o ki岷縩 tr煤c, t岷 n锚n n茅t ri锚ng cho d峄 谩n Thanh Long Bay.

Theo ki岷縩 tr煤c s瓢 Nguy峄卬 Ho脿ng M岷h, ki岷縩 tr煤c mang 膽岷璵 m脿u s岷痗 v膬n ho谩 b岷 膽峄媋, m峄檛 khi 膽i v脿o v岷璶 h脿nh s岷 thu h煤t 膽瓢峄 kh谩ch cao c岷 qu峄慶 t岷 v峄沬 y锚u c岷 cao v峄 th岷﹎ m峄 v脿 s峄 膽岷穋 tr瓢ng c峄 v霉ng mi峄乶.

5.聽 N啤i h峄檌 t峄 c峄 岷﹎ th峄眂, v膬n ho谩, gi岷 tr铆 v脿 th峄 thao bi峄僴 qu峄慶 t岷?/strong>

V峄沬 v么 v脿n ti峄噉 铆ch, Thanh Long Bay s岷 l脿 Trung t芒m 岷﹎ th峄眂 – v膬n ho谩 鈥 gi岷 tr铆 v脿 th峄 thao bi峄僴 h脿ng 膽岷 khu v峄眂, ph峄 v峄 cho h脿ng tri峄噓 du kh谩ch t岷 Thanh Long Bay v脿 c谩c resort xung quanh trong b谩n k铆nh 20 km.

Du kh谩ch c贸 th峄 t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g ti峄噉 铆ch n峄昳 b岷璽 nh瓢: qu岷g tr瓢峄漬g bi峄噉 r峄檔g 21.000 m2; trung t芒m th峄 thao bi峄僴 v峄沬 qu岷 th峄 9 ho岷 膽峄檔g ngo脿i tr峄漣 s么i 膽峄檔g; c么ng vi锚n n瓢峄沜 tr锚n bi峄僴; l峄 膽瓢峄漬g tr锚n bi峄僴 l岷 膽岷 ti锚n c贸 m岷穞 t岷 Vi峄噒 Nam; t峄 h峄 ph峄 膽i b峄? trung t芒m th瓢啤ng m岷 v峄沬 h脿ng ng脿n d峄媍h v峄 岷﹎ th峄眂, gi岷 tr铆 v脿 mua s岷痬; kh么ng gian spa v脿 yoga ti锚u chu岷﹏ 5 sao, khu v峄眂 ngh峄 d瓢峄g cho ng瓢峄漣 l峄沶 tu峄昳鈥?/p>

膼峄搉g th峄漣, l脿 m峄檛 trong s峄 铆t c谩c d峄 谩n 膽瓢峄 quy ho岷h C岷g du thuy峄乶 t岷 B矛nh Thu岷璶, Thanh Long Bay s岷 l脿 膽i峄僲 quy ho岷h du thuy峄乶 c峄 h峄檌 thuy峄乶 bu峄搈 qu峄慶 t岷?

6.聽 D峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g n贸ng nh岷 trong qu铆 3/2019

Trong th峄漣 膽i峄僲 c谩c d峄 谩n ngh峄 d瓢峄g b霉ng n峄 t岷 B矛nh Thu岷璶, d峄 谩n Thanh Long Bay v峄沬 nhi峄乽 瓢u th岷 n峄昳 b岷璽 l脿 h脿ng 鈥渉i岷縨 c贸 kh贸 t矛m鈥 v脿 膽瓢峄 d峄 膽o谩n l脿 d峄 谩n n贸ng nh岷 trong qu铆 3/2019.

V脿 gi谩 tr峄 c峄 Thanh Long Bay 鈥 khu 膽么 th峄 ngh峄 d瓢峄g b锚n v峄媙h bi峄僴 s岷 ng脿y m峄檛 膽岷痶 膽峄? theo xu h瓢峄沶g khan hi岷縨 c谩c b岷 膽峄檔g s岷 li峄乶 k峄 v峄媙h bi峄僴 膽ang di峄卬 ra tr锚n th岷 gi峄沬. V脿 gi谩 tr峄 c峄 V峄媙h Thanh Long s岷 t膬ng l锚n g岷 nhi峄乽 l岷 trong v貌ng 2-3 n膬m t峄沬, khi s芒n bay Phan Thi岷縯 v脿 cao t峄慶 D岷 Gi芒y -Phan Thi岷縯 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g.

Theo xu h瓢峄沶g khan hi岷縨 c谩c b岷 膽峄檔g s岷 li峄乶 k峄 v峄媙h bi峄僴 膽ang di峄卬 ra tr锚n th岷 gi峄沬, gi谩 tr峄 c峄 Thanh Long Bay s岷 ng脿y m峄檛 膽岷痶 膽峄 v脿 t膬ng l锚n g岷 nhi峄乽 l岷 trong v貌ng 2-3 n膬m t峄沬, khi s芒n bay Phan Thi岷縯 v脿 cao t峄慶 D岷 Gi芒y -Phan Thi岷縯 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g.

Thanh Long Bay

Hotline: 0932 550 560

Website: phucdienrealty.com

Exit mobile version