Icon Collap

5 m脿u s岷痗 cho ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 n膬m nay

Ng脿y 膽膬ng: 13/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – C谩c m脿u s岷痗 nh岷 nh脿ng v脿 s岷痗 th谩i 膽岷璵 膽峄﹏g 膽岷 danh s谩ch c谩c m脿u ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 n膬m nay.

Ph貌ng t岷痬 l脿 m峄檛 n啤i b岷 c贸 th峄 ngh峄 ng啤i, th瓢 gi茫n sau th峄漣 gian l脿m vi峄嘽 c膬ng th岷硁g, m峄檛 kh么ng gian tr脿n 膽岷 n膬ng l瓢峄g th峄 hi峄噉 c谩 t铆nh c峄 b岷 v脿 n啤i b岷 th瓢峄漬g d脿nh 膽峄 b岷痶 膽岷 v脿 k岷縯 th煤c m峄檛 ng脿y.

M脿u s岷痗 ph貌ng t岷痬 c贸 岷h h瓢峄焠g 膽谩ng k峄 膽岷縩 t芒m tr岷g c峄 b岷 v脿 xu h瓢峄沶g m脿u s岷痗 ph貌ng t岷痬 n膬m nay ch岷痗 ch岷痭 s岷 mang l岷 cho b岷 nhi峄乽 c岷 h峄﹏g.

5 m脿u s岷痗 cho ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 n膬m nay - 1

Ph貌ng t岷痬 l脿 kh么ng gian mang 膽岷縩 cho b岷 s峄 th瓢 gi茫n sau m峄檛 ng脿y l脿m vi峄嘽 c膬ng th岷硁g (岷h: Bath Filter).

M峄檛 s峄 s岷痗 th谩i h脿ng 膽岷 c峄 n膬m nay bao g峄搈 t么ng m脿u 膽岷 岷 谩p v脿 m脿u s岷痗 nh岷 nh脿ng, l岷 c岷 h峄﹏g t峄 thi锚n nhi锚n, ho脿n h岷 cho nh峄痭g ai 膽ang t矛m ki岷縨 m峄檛 kh么ng gian tho岷 m谩i v脿 tr岷 trung. N岷縰 b岷 mu峄憂 m峄檛 kh么ng gian th瓢 gi茫n 岷 t瓢峄g, c谩c s岷痗 th谩i 膽岷璵 l脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 tuy峄噒 v峄漣 v脿 ch煤ng c农ng 膽ang tr峄 n锚n ph峄 bi岷縩 trong thi岷縯 k岷 ph貌ng t岷痬.

D瓢峄沬 膽芒y l脿 m峄檛 s峄 xu h瓢峄沶g m脿u s岷痗 ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g trong n膬m nay.

C谩c m脿u xanh lam nh岷 nh脿ng

Xanh lam t峄 l芒u 膽茫 l脿 m脿u s啤n ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch, v脿 s峄ヽ h岷 d岷玭 c峄 n贸 ng脿y c脿ng t膬ng khi m峄峣 ng瓢峄漣 c贸 xu h瓢峄沶g t岷 ra nh峄痭g kh么ng gian y锚n t末nh 膽峄 th瓢 gi茫n v脿 n岷 l岷 n膬ng l瓢峄g.

5 m脿u s岷痗 cho ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 n膬m nay - 2

M脿u lam ng脿y c脿ng 膽瓢峄 y锚u th铆ch trong thi岷縯 k岷 ph貌ng t岷痬 (岷h: Lincoln Barbour).

Theo c谩c nh脿 thi岷縯 k岷? ph貌ng t岷痬 m脿u xanh lam nh岷 c贸 th峄 l脿m t膬ng gi谩 tr峄 ng么i nh脿 c峄 b岷. 膼峄 t岷璶 d峄g tri峄噒 膽峄 xu h瓢峄沶g m脿u s岷痗 n脿y, h茫y s啤n t瓢峄漬g v脿 tr岷 ph貌ng t岷痬 b岷眓g m脿u s谩ng d峄媢, nh岷 nh脿ng g峄 nh峄 膽岷縩 b岷 tr峄漣.

T么ng m脿u 膽岷 岷 谩p

M峄峣 ng瓢峄漣 ng脿y c脿ng th铆ch c谩c m脿u s啤n 岷 v脿 xu h瓢峄沶g m脿u s岷痗 ph貌ng t岷痬 c农ng kh么ng ngo岷 l峄? C谩c t么ng m脿u 膽岷 nh瓢 m脿u be, m脿u kem, m脿u n芒u x谩m v脿 m脿u 膽岷 nung 膽ang thay th岷 cho m脿u x谩m v脿 m脿u tr岷痭g m岷穋 膽峄媙h th瓢峄漬g th岷 trong c谩c ph貌ng t岷痬 tr瓢峄沜 膽芒y.

5 m脿u s岷痗 cho ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 n膬m nay - 3

T么ng m脿u 膽岷 mang 膽岷縩 s峄 岷 谩p cho kh么ng gian ph貌ng t岷痬 (岷h: Greg Scheidemann).

Nh峄痭g m脿u s岷痗 n脿y k岷縯 h峄 v峄沬 b峄搉 r峄璦 m岷穞 ho岷穋 b峄搉 t岷痬 l脿m b岷眓g 膽谩 t峄 nhi锚n ho岷穋 c谩c chi ti岷縯 g峄 s岷 mang l岷 cho kh么ng gian n脿y m峄檛 c岷 gi谩c 岷 谩p v脿 n峄乶 n茫.

M脿u 膽en 膽岷璵 v脿 m脿u than

Tr瓢峄沜 膽芒y, vi峄嘽 s峄 d峄g m脿u s啤n t峄慽 trong m峄檛 kh么ng gian nh峄 膽瓢峄 coi l脿 膽i峄乽 c岷 k峄? Tuy nhi锚n, nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y, gam m脿u 膽岷璵 nh瓢 膽en v脿 x谩m than 膽ang ng脿y c脿ng 膽瓢峄 s峄 d峄g ph峄 bi岷縩 cho ph貌ng t岷痬. Thay v矛 t岷 c岷 gi谩c u 谩m v脿 ng峄檛 ng岷, xu h瓢峄沶g m脿u s岷痗 ph貌ng t岷痬 n脿y mang 膽岷縩 c岷 gi谩c tinh t岷? hi峄噉 膽岷 v脿 岷 c煤ng cho kh么ng gian.

5 m脿u s岷痗 cho ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 n膬m nay - 4

M脿u 膽en 膽茫 ph谩 v峄 膽峄媙h ki岷縩 c农 v脿 ng脿y c脿ng 膽瓢峄 s峄 d峄g nhi峄乽 trong kh么ng gian nh峄 nh瓢 ph貌ng t岷痬 (岷h: James Nathan Schroder).

N岷縰 b岷 mu峄憂 m峄檛 ph貌ng t岷痬 c贸 v岷 ngo脿i c峄 膽i峄僴, h茫y ch峄峮 s峄 k岷縯 h峄 l岷 c岷 h峄﹏g t峄 膽en tuy峄乶 v脿 tr岷痭g s谩ng. B岷 c农ng c贸 th峄 gi岷 膽峄 t瓢啤ng ph岷 b岷眓g m峄檛 s岷痗 th谩i nh岷 nh脿ng h啤n nh瓢 m脿u x谩m 膽岷璵.

Xanh l谩 c芒y d峄媢 nh岷?/strong>

Xanh l谩 c芒y hi峄噉 膽ang l脿 xu h瓢峄沶g m脿u s岷痗 h脿ng 膽岷 trong thi岷縯 k岷 to脿n b峄 kh么ng gian c峄 ng么i nh脿. Tuy nhi锚n, m脿u s岷痗 n脿y 膽岷穋 bi峄噒 ph谩t huy t峄憈 t谩c d峄g trong ph貌ng t岷痬, n啤i mang l岷 b岷 kh么ng kh铆 nh岷 nh脿ng, th瓢 gi茫n.

V峄沬 c岷 h峄﹏g t峄 thi锚n nhi锚n, m脿u s啤n xanh l谩 c芒y d峄媢 nh岷 nh瓢 么 liu, r锚u v脿 b岷h 膽脿n gi煤p t岷 k岷縯 n峄慽 gi峄痑 trong nh脿 v脿 ngo脿i tr峄漣 v脿 mang 膽岷縩 cho b岷 s峄 y锚n t末nh.

5 m脿u s岷痗 cho ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 n膬m nay - 5

Xanh l谩 c芒y r岷 th铆ch h峄 cho kh么ng gian y锚n t末nh, th瓢 gi茫n c峄 ph貌ng t岷痬, mang 膽岷縩 cho b岷 c岷 gi谩c 膽瓢峄 h貌a m矛nh v峄沬 thi锚n nhi锚n (岷h: David Tsay).

M峄檛 b脿n trang 膽i峄僲 m脿u xanh l谩 c芒y v峄沬 nh峄痭g b峄ヽ t瓢峄漬g tr岷痭g 岷 l脿m cho ph貌ng t岷痬 c贸 m峄檛 v岷 ngo脿i 膽啤n gi岷, g岷 g农i v峄沬 thi锚n nhi锚n. B岷 c农ng c贸 th峄 bao ph峄 to脿n b峄 c膬n ph貌ng b岷眓g m脿u xanh l谩 c芒y 膽峄 c贸 m峄檛 kh么ng gian m谩t m岷? 膽岷 s峄ヽ s峄憂g.

M脿u 膽谩 qu媒 sang tr峄峮g

Ph貌ng t岷痬 l脿 m峄檛 n啤i tuy峄噒 v峄漣 膽峄 th峄 nghi峄噈 v峄沬 nh峄痭g t么ng m脿u 膽谩 qu媒 岷 t瓢峄g m脿 b岷 c贸 th峄 kh么ng d谩m th峄 trong nh峄痭g c膬n ph貌ng l峄沶 h啤n. Nh峄痭g b峄ヽ t瓢峄漬g m脿u ng峄峜 b铆ch c贸 th峄 khi岷縩 ph貌ng kh谩ch l峄沶 qu谩 谩p 膽岷 v峄 m岷穞 th峄 gi谩c, th矛 m脿u s岷痗 n脿y l岷 c贸 th峄 t峄廰 s谩ng trong kh么ng gian nh峄 h啤n c峄 ph貌ng t岷痬.

5 m脿u s岷痗 cho ph貌ng t岷痬 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 n膬m nay - 6

Ph貌ng t岷痬 l脿 m峄檛 n啤i tuy峄噒 v峄漣 膽峄 th峄 nghi峄噈 v峄沬 nh峄痭g t么ng m脿u 膽谩 qu媒 岷 t瓢峄g (岷h: Werner Straube).

B岷 h茫y th峄 d霉ng c谩c s岷痗 th谩i phong ph煤 c峄 m脿u xanh lam, xanh l谩 c芒y, t铆m v脿 th岷璵 ch铆 l脿 m脿u v脿ng cho t瓢峄漬g, b脿n trang 膽i峄僲 ho岷穋 tr岷 nh脿. Xu h瓢峄沶g m脿u ph貌ng t岷痬 n脿y 膽岷穋 bi峄噒 hi峄噓 qu岷 trong c谩c ph貌ng trang 膽i峄僲 nh峄 ho岷穋 ph貌ng t岷痬 d脿nh cho kh谩ch v脿 n贸 s岷 bi岷縩 kh么ng gian th脿nh m峄檛 h峄檖 trang s峄ヽ tuy峄噒 膽岷筽.

Exit mobile version