Icon Collap

4 l峄 铆ch khi 膽岷 t瓢 nh脿 ph峄 SOHO t岷 The Global City

Ng脿y 膽膬ng: 02/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – D貌ng s岷 ph岷﹎ nh脿 ph峄 g芒y ch煤 媒 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, trong 膽贸 ph芒n khu SOHO t岷 The Global City v峄沬 nhi峄乽 瓢u th岷 膽岷 t瓢, thu h煤t ng瓢峄漣 mua n膬m 2022.

4 l峄 铆ch khi 膽岷 t瓢 nh脿 ph峄 SOHO t岷 The Global City - 1

Ph峄慽 c岷h m峄檛 g贸c khu nh脿 ph峄?/a> th瓢啤ng m岷 SOHO.

漂u th岷 v峄 th峄漣 膽i峄僲

Theo kh岷 s谩t c峄 nhi峄乽 膽啤n v峄 nghi锚n c峄﹗ th峄 tr瓢峄漬g, b岷 膽峄檔g s岷 v岷玭 膽ang l脿 k锚nh 膽岷 t瓢 瓢u ti锚n c峄 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 tr瓢峄沜 nh峄痭g bi岷縩 膽峄檔g v脿 b岷 峄昻 c峄 n膬m 2022. Kh岷 s谩t c峄 vi峄噉 nghi锚n c峄﹗ th峄 tr瓢峄漬g Dat Xanh Services (DXS), c贸 膽岷縩 64% ng瓢峄漣 膽瓢峄 kh岷 s谩t l峄盿 ch峄峮 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 lo岷 t脿i s岷 瓢u ti锚n 膽岷 t瓢 膽峄 sinh l峄漣 trong n膬m 2022. Nh脿 膽岷 t瓢 v岷玭 c贸 t芒m l媒 chu峄檔g nh脿 li峄乶 th峄 v脿 trong b峄慽 c岷h TPHCM 膽ang khan hi岷縨 ngu峄搉 cung, ph芒n kh煤c n脿y c贸 xu h瓢峄沶g t膬ng gi谩 tr锚n to脿n th峄 tr瓢峄漬g.

Anh Nguy峄卬 Minh Ph煤c – m峄檛 nh脿 膽岷 t瓢 l芒u n膬m t岷 TPHCM t峄 tin v脿o ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 c峄 ph芒n khu SOHO. Anh d岷玭 ch峄﹏g v峄 c芒u chuy峄噉 t膬ng gi谩 c峄 c谩c s岷 ph岷﹎ nh脿 ph峄 峄 TP Th峄 膼峄ヽ r岷眓g, h岷 h岷縯 c谩c d峄 谩n nh瓢 V岷 Ph煤c City, Lakeview City 膽峄乽 t膬ng trung b矛nh 70 – 80% sau 2 – 3 n膬m, th岷璵 ch铆 tr瓢峄漬g h峄 th脿nh c么ng nh瓢 Sala, c贸 nhi峄乽 c膬n nh脿 ph峄 膽茫 t膬ng gi谩 g岷 3 – 4 l岷 sau 5 n膬m.

4 l峄 铆ch khi 膽岷 t瓢 nh脿 ph峄 SOHO t岷 The Global City - 2
Nh脿 ph峄 th瓢啤ng m岷 SOHO thu h煤t nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢.

Anh Ph煤c ph芒n t铆ch: “T峄 nay 膽岷縩 khi to脿n b峄 膽岷 膽么 th峄 ho脿n thi峄噉 v脿 b脿n giao l脿 g岷 4 n膬m; trong 膽贸 m峄梚 c峄檛 m峄慶 ho脿n thi峄噉 v峄 ti峄噉 铆ch v脿 h岷 t岷g h峄゛ h岷筺 s岷 l脿 m峄檛 c煤 h铆ch cho gi谩 nh脿 ph峄 SOHO n锚n gi谩 m峄梚 膽峄 s岷 c脿ng cao”. Anh Ph煤c quy岷縯 膽峄媙h xu峄憂g ti峄乶 cho SOHO v矛 cho r岷眓g c谩c 膽峄 ra h脿ng 膽岷 ti锚n nh瓢 ph芒n khu SOHO s岷 l脿 c啤 h峄檌 t峄憈 膽峄 t峄慽 瓢u l峄 nhu岷璶.

漂u th岷 t膬ng gi谩 d脿i h岷

S峄 li峄噓 c峄 JLL Vi峄噒 Nam ch峄 ra r岷眓g, gi谩 b谩n s啤 c岷 nh脿 li峄乶 th峄 t岷 TPHCM 膽茫 t膬ng 73% trong 4 n膬m qua, t铆nh t峄 qu媒 I/2019 膽岷縩 qu媒 I/2022. Hi峄噉 gi谩 b谩n s啤 c岷 c峄 bi峄噒 th峄 v脿 nh脿 ph峄 膽岷 膽岷縩 m峄ヽ gi谩 l岷 l瓢峄 l脿 11.000 USD/m2 v脿 9.300 USD/m2.

膼岷 di峄噉 Colliers Vi峄噒 Nam cho hay, c贸 nhi峄乽 y岷縰 t峄 khi岷縩 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S) t岷 Th脿nh ph峄 Th峄 膼峄ヽ s岷 c贸 th峄 ti岷縫 膽脿 t膬ng trong t瓢啤ng lai. Ngo脿i c谩c th么ng tin v峄 quy ho岷h th矛 ni峄乵 tin v脿o t瓢啤ng lai c峄 Th脿nh ph峄 Th峄 膼峄ヽ c峄 ng瓢峄漣 c贸 nhu c岷 峄 th峄眂, nh脿 膽岷 t瓢 v脿 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 l脿 m峄檛 trong c谩c nguy锚n nh芒n quan tr峄峮g khi岷縩 gi谩 nh脿 t膬ng nhanh.

Trong v貌ng 3 – 4 n膬m t峄沬, nhi峄乽 d峄 谩n n芒ng c岷 c啤 s峄 h岷 t岷g c峄 TP Th峄 膼峄ヽ s岷 ho脿n thi峄噉 v脿 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g, nh瓢 m峄 r峄檔g cao t峄慶 Long Th脿nh D岷 Gi芒y, x芒y d峄眓g n煤t giao th么ng An Ph煤, m峄 r峄檔g 膽瓢峄漬g 膼峄 Xu芒n H峄, L锚 V膬n Vi峄噒, L茫 Xu芒n Oai, Nguy峄卬 Duy Trinh鈥 膼芒y ch铆nh l脿 nh峄痭g 膽峄檔g l峄眂 th煤c 膽岷﹜ t膬ng gi谩 d脿i h岷 cho The Global City n贸i chung v脿 nh脿 ph峄 SOHO n贸i ri锚ng.

4 l峄 铆ch khi 膽岷 t瓢 nh脿 ph峄 SOHO t岷 The Global City - 3
Nh脿 ph峄 th瓢啤ng m岷 SOHO 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 an c瓢, kinh doanh, 膽岷 t瓢.

L峄 th岷 cho thu锚

Anh L锚 H岷 Ph煤, m峄檛 kh谩ch h脿ng H脿 N峄檌 l峄盿 ch峄峮 膽岷 t瓢 nh脿 ph峄 SOHO l岷 膽谩nh gi谩 cao ti峄乵 n膬ng cho thu锚 c峄 ph芒n khu n脿y t岷 The Global City.

Anh Ph煤 ph芒n t铆ch, m峄ヽ gi谩 thu锚 c峄 c谩c c膬n nh脿 ph峄? shophouse thu峄檆 nh峄痭g khu 膽么 th峄? d峄 谩n 膽么ng d芒n c瓢 峄 ph瓢峄漬g An Ph煤, TP Th峄 膼峄ヽ c贸 th峄 l锚n 膽岷縩 m峄ヽ 100 – 150 tri峄噓/th谩ng. V峄沬 xu h瓢峄沶g d峄媍h chuy峄僴 v峄 khu 膼么ng, anh tin gi谩 thu锚 nh脿 ph峄 s岷 t膬ng d岷 theo th峄漣 gian v矛 l瓢u l瓢峄g kh谩ch 膽岷縩 The Global City ng脿y c脿ng 膽么ng.

V峄沬 v峄 tr铆 “v脿ng” t岷 膽岷 膽么 th峄 The Global City, ngay s谩t trung t芒m th瓢啤ng m岷 (TTTM) r峄檔g 123.000 m2, ti岷縫 gi谩p 膽瓢峄漬g 膼峄 Xu芒n H峄, ph芒n khu SOHO n岷痬 vai tr貌 c峄璦 ng玫, ch脿o 膽贸n m峄檛 l瓢u l瓢峄g l峄沶 kh谩ch h脿ng 膽岷縩 v峄沬 trung t芒m m峄沬 c峄 TPHCM.

Theo 瓢峄沜 t铆nh c峄 膽啤n v峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n, The Global City c贸 s峄ヽ ch峄゛ l锚n 膽岷縩 192.000 l瓢峄 du kh谩ch m峄梚 d峄媝 cu峄慽 tu岷, v峄沬 c谩c ho岷 膽峄檔g vui ch啤i, gi岷 tr铆, 膬n u峄憂g s么i 膽峄檔g. Nh峄痭g h岷 t岷g ti峄噉 铆ch nh瓢 TTTM, b峄噉h vi峄噉, tr瓢峄漬g h峄峜, v峄媙h T矛nh y锚u v峄沬 khu nh岷 n瓢峄沜 l峄沶 h脿ng 膽岷 膼么ng Nam 脕… s岷 h煤t du kh谩ch 膽岷縩 trung t芒m m峄沬 c峄 th脿nh ph峄?

B锚n c岷h 膽贸, v峄沬 di峄噉 t铆ch r峄檔g l峄沶 g峄搈 c谩c c岷 ph岷 nh脿 峄 cao t岷g v脿 th岷 t岷g, The Global City d峄 ki岷縩 tr峄 th脿nh m峄檛 trong nh峄痭g khu d芒n c瓢 quy m么 l峄沶 c峄 TP Th峄 膼峄ヽ. Theo 瓢峄沜 t铆nh, v峄沬 s峄 l瓢峄g c膬n nh脿 ph峄? bi峄噒 th峄 v脿 c膬n h峄?/a> chung c瓢 hi峄噉 t岷 c峄 The Global City, quy m么 d芒n c瓢 t岷 The Global City c贸 th峄 l锚n t峄沬 37.000 ng瓢峄漣, tr峄 th脿nh ngu峄搉 kh谩ch h脿ng ti峄乵 n膬ng d峄搃 d脿o c峄 khu nh脿 ph峄 SOHO.

4 l峄 铆ch khi 膽岷 t瓢 nh脿 ph峄 SOHO t岷 The Global City - 4

Khu nh脿 ph峄 SOHO c贸 v峄 tr铆 “v脿ng”, ti岷縫 gi谩p 膽瓢峄漬g 膼峄 Xu芒n H峄, TP Th峄 膼峄ヽ.

C谩c h峄 tr峄 t脿i ch铆nh

Ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯, nh脿 ph峄 SOHO 膽ang h峄 tr峄 g贸i t脿i ch铆nh h峄 tr峄 芒n h岷 c岷 g峄慶 v脿 l茫i l锚n t峄沬 24 th谩ng. Trong khi 膽贸, theo d峄 ki岷縩, n膬m 2023 ph芒n khu SOHO s岷 b脿n giao 膽岷縩 kh谩ch h脿ng, 膽i峄乽 n脿y 膽峄搉g ngh末a v峄沬 vi峄嘽 nh脿 膽岷 t瓢 c贸 18 th谩ng 膽峄 thu v峄 l峄 nhu岷璶 v脿 c芒n 膽峄慽 d貌ng ti峄乶 tr瓢峄沜 khi thanh to谩n g峄慶 v脿 l茫i theo ch铆nh s谩ch c峄 ng芒n h脿ng.

T矛m hi峄僽 th锚m v峄 The Global City t岷 膽芒y.

Exit mobile version